Bài giảng Thị trường chứng khoán - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 128 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường chứng khoán - ĐH Thương Mại. Nội dung chính của Bài giảng Thị trường chứng khoán được trình bày như sau: Những vẫn đề cơ bản về Thị trường chứng khoán, chứng khoán, hoạt động giao dịch trên Thị trường chứng khoán, hệ thống lưu lí, thanh toán bù trừ và thông tin thị trường chứng khoán, đầu tư và phân tích đầu tư chứng khoán, quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán,.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-chung-khoan-dh-thuong-mai-0nqbuq.html

Nội dung


D H _T TM ĐỀ CƯƠNG BÀI GiẢNG HỌC PHẦN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Số tín chỉ: 3 (36,9) M U Thị trường chứng khoán D M _T TM H Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về TTCK Chương 2: Chứng khoán Chương 3: Hoạt động giao dịch trên TTCK Chương 4: Hệ thống lưu lí, thanh toán bù trừ và thông tin thị trường chứng khoán Chương 5: Đầu tư và phân tích đầu tư chứng khoán Chương 6: Quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán U Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về TTCK D M _T TM H 1.1 Khái niệm, đặc điểm và các chủ thể tham gia TTCK 1.2 Phân loại thị trường chứng khoán 1.3 Chức năng và vai trò của TTCK 1.4 Điều kiện hình thành và phát triển TTCK U 1.1 Khái niệm, đặc điểm và các chủ thể tham gia TTCK D M _T TM H 1.1.1 Cơ sở hình thành TTCK 1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của TTCK 1.1.3 Các chủ thể tham gia TTCK U 1.1.1 Cơ sở hình thành TTCK D • Sự ra đời của TTCK ở các quốc gia đều bắt nguồn từ hai nguyên nhân chủ yếu: _T TM H – Thứ nhất: giải quyết mối quan hệ giữa cung và cầu vốn tiền tệ – Thứ hai: sự xuất hiện các loại chứng khoán M U

1119022

Tài liệu liên quan


Xem thêm