Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - Lê Thị Tuyết

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - Lê Thị Tuyết. Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 Thị trường chứng khoán thứ cấp SGD chứng khoán cấp cung cấp cho người học các kiến thức: tổ chức SGD chứng khoán, hoạt động giao dịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-chung-khoan-chuong-4-le-thi-tuyet-igsbuq.html

Nội dung


https://sites.google.com/site/lindatuyetle/

4.1 TỔ CHỨC SGD CHỨNG KHOÁN

4.2 HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

4.1.1 Khái niệm:
Là thị trường giao dịch CK được thực hiện tại một địa
điểm tập trung gọi là sàn giao dịch hoặc thông qua hệ
thống máy tính.Tổ chức quản lý điều hành việc mua bán CKQuản lý điều hành hệ thống giao dịch CKCung ứng các dịch vụ liên quan đến mua bán CKCung cấp thông tin và kiểm tra, giám sát các hoạt động giao
dịch CK

Hình thức sở hữu thành viên

Hình thức công ty cổ phần
Hình thức sở hữu nhà nước

1121344

Tài liệu liên quan


Xem thêm