Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Lê Thị Tuyết

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Lê Thị Tuyết. Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường chứng khoán là gì, chức năng của Thị trường chứng khoán, các nguyên tắc hoạt động của Thị trường chứng khoán, các thành phần tham gia Thị trường chứng khoán.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-chung-khoan-chuong-1-le-thi-tuyet-fgsbuq.html

Nội dung


TỔNG QUAN VỀ
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

https://sites.google.com/site/lindatuyetle/

1.1 Thị trường chứng khoán là gì
1.2 Chức năng của TTCK
1.3 Các nguyên tắc hoạt động của TTCK

1.4 Các thành phần tham gia TTCK

1.1.1 Khái niệm:
Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở đó người ta mua
bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm
lời. Tuy nhiên, đó có thể là TTCK tập trung hoặc phi tập trung.
Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ
chức tập trung theo một địa điểm nhất định.

1.1.2 Phân loại TTCK

Sự luân chuyển
các nguồn vốn

Thị trường sơ cấp
Thị trường thứ cấp

Phân loại
Phương thức hoạt
động của thị
trường

Thị trường tập trung
Thị trường phi tập trung

Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn
Thị trường sơ cấp (Primary market):
Thị trường sơ cấp là thị trường trong đó các chứng khoán mới
được các nhà phát hành bán cho các khách hàng đầu tiên, và do
vậy còn được gọi là thị trường phát hành.
 Đặc điểm:
• Cho phép các chủ thể kinh tế huy động vốn.
• Hoạt động giao dịch diễn ra giữa các nhà phát hành và các nhà
đầu tư lớn theo hình thức bán buôn.

1121341

Tài liệu liên quan


Xem thêm