Bài giảng Tâm lý học pháp lý - NCS Nguyễn Hải Lâm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 75 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Bài giảng Tâm lý học pháp lý - NCS Nguyễn Hải Lâm. Bài giảng Tâm lý học pháp lý gồm có 5 chương với nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về Tâm lý học pháp lý, tâm lý hoạt động phạm tội, tâm lý hoạt động điều tra tội phạm, tâm lý hoạt động xét xử, tâm lý hoạt động quản lý giáo dục phạm nhân. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tam-ly-hoc-phap-ly-ncs-nguyen-hai-lam-u6pbuq.html

Nội dung


1118404

Tài liệu liên quan


Xem thêm