Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 6 - ThS. Nhan Thị Lạc An

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 45 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 6 - ThS. Nhan Thị Lạc An. Chương 6 Trí nhớ hằng ngày và lỗi trí nhớ. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Trí nhớ trong cuộc sống mỗi ngày, quan điểm về cơ chế đặc biệt, cảm xúc mạnh có thể làm tăng trí nhớ, trí nhớ được tạo nên như thế nào,.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tam-ly-hoc-nhan-thuc-chuong-6-ths-nhan-thi-lac-an-jgubuq.html

Nội dung


10/22/2017

Chương 6

TRÍ NHỚ HẰNG NGÀY &
LỖI TRÍ NHỚ

1

10/22/2017

I. MỞ ĐẦU

Trí nhớ tự thuật
(autobiographical memory)

Nhớ tự thuật (autobiographical memory):
chúng ta nhớ ngày tháng sự kiện trong cuộc
sống mà chúng ta đã trãi qua
Những sự kiện câu chuyện cuộc sống được cho
là chính yếu của trí nhớ tình tiết.
Nhớ tự thuật là một loại của nhớ tình tiết.

2

10/22/2017

Trí nhớ trong cuộc sống mỗi ngày
Điều gì quyết định sự kiện nào đó trong cuộc
sống mà chúng ta sẽ nhớ nhiều năm về sau?
Những cột mốc như là: tốt nghiệp đại học, nhận
giấy đăng ký kết hôm, cảm xúc cao khi sống sót
qua một tai nạn (Pillemer, 1998).
 Những sự kiện được nhớ tốt hơn khi nó trở
nên phần quan trọng của cuộc đời một người

Trí nhớ trong cuộc sống mỗi ngày
Những điểm chuyển tiếp trong cuộc đời con
người được nhớ rất nhiều.
* Nghiên cứu của Pillemer và cs, 1996
Cao đẳng Wellesley, sinh viên năm 3 và năm cuối
khi được hỏi nhớ lại sự kiện ảnh hưởng nhất đã
xảy ra trong năm I.
Hầu hết trả lời là mô tả những sự kiện xuất hiện
trong tháng 9 và kết thúc năm 4.

3

10/22/2017

Trí nhớ trong cuộc sống mỗi ngày
Những người ở tuổi 40 khi được hỏi nhớ lại
những sự kiện trong cuộc đời họ.
Họ nhớ nhiều những sự kiện gần đây và những
sự kiện đã qua khi còn thiếu niên và đầu tuổi
trưởng thành (10 – 30 tuổi).
 gọi là Sự hồi tưởng (reminiscence bump)

Trí nhớ trong cuộc sống mỗi ngày
Tỉ lệ nhớ lại ở độ
tuổi khác nhau của
một người 55
tuổi,cho thấy hiện
tượng hồi tưởng
(reminiscence
bump)
(Conway, 1996;
Rubin và cs, 1998)

4

10/22/2017

Trí nhớ trong cuộc sống mỗi ngày
Theo Giả thuyết tường thuật cuộc sống (The life
narrative hypothesis)
Con người cố gắng nhận dạng cuộc sống của
mình trong khoảng thời gian đó.
Đó là khoảng thời gian của tuổi trẻ, thời gian
của “chúng ta”
Con người trở lại khi họ thấy luyến tiếc cho
khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời.

Trí nhớ trong cuộc sống mỗi ngày
Theo giả thuyết nhận thức (Cognitive hypothesis)
Chúng ta mã hóa tốt hơn trong giai đoạn có sự
thay đổi nhanh, theo sau là sự ổn định.
Tuổi thiếu niên và đầu tuổi trưởng thành phù
hợp với quan điểm vì có sự thanh đổi nhanh
chóng, sau đó là sự ổn định của cuộc sống
trưởng thành.

5

1123937

Tài liệu liên quan


Xem thêm