Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 5.1 - ThS. Nhan Thị Lạc An

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 55 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 5.1 - ThS. Nhan Thị Lạc An. Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 5 phần 1 Trí nhớ tạm thời, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ làm việc, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mô hình trí nhớ, trí nhớ tạm thời, so sánh trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn,.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tam-ly-hoc-nhan-thuc-chuong-5-1-ths-nhan-thi-lac-an-hgubuq.html

Nội dung


10/22/2017

CHƯƠNG 5 - PHẦN 1

TRÍ NHỚ TẠM THỜI, TRÍ
NHỚ NGẮN HẠN
VÀ TRÍ NHỚ LÀM VIỆC

TRÍ NHỚ LÀ GÌ?
• Trí nhớ là quá trình gồm sự giữ lại, khôi phục lại, và
sử dụng thông tin kích thích, hình ảnh, sự kiện, và
kỹ năng sau khi thông tin ban đầu không còn hiện
diện nữa
• Trí nhớ như một “máy thời gian” cho phép chúng ta
trở lại những gì đã xảy ra trong quá khứ (vừa mới
xảy ra hoặc xảy ra nhiều năm về trước)
• Trí nhớ quan trọng không phải chỉ vì nhớ lại những
sự kiện trong quá khứ, nhưng cũng xử lý những
hoạt động mỗi ngày.

1

10/22/2017

2

10/22/2017

Mô hình trí nhớ
• 1968, Atkinson và Shiffrin đã đưa ra mô hình trí nhớ
gồm nhiều giai đoạn với những khoảng thời gian
khác nhau.
• Mô hình này có sức ảnh hưởng rất lớn.
• Những giai đoạn được gọi là cấu trúc đặc trưng
(structural features).
• Có 3 cấu trúc chính:
(1) trí nhớ tạm thời (sensory memory): vài giây hoặc
phần giây.
(2) trí nhớ ngắn hạn (short-term memory): 15 – 30s
(3) trí nhớ dài hạn (long-term memory): nhiều năm,
nhiều thế kỷ

Hình 5.2: Mô hình trí nhớ của Atkinson và Shiffrin (1968)

3

10/22/2017

Mô hình trí nhớ
• Những thành tố của trí nhớ không hoạt động riêng
lẻ.
• Mỗi giai đoạn giữ thông tin khác nhau
• Khả năng nhớ của chúng ta phụ thuộc vào cách
những giai đoạn làm việc với nhau.

4

10/22/2017

TRÍ NHỚ TẠM THỜI
(Sensory memory)
• Trí nhớ tạm thời là sự ghi nhớ trong khoảng thời
gian ngắn, ảnh hưởng do những kích thích vào giác
quan.
• Ví dụ: vệt được tạo ra khi di chuyển đèn cầy pháo
hoa và khi chúng ta xem phim

Vệt của cây đèn pháo hoa
• Vệt sáng đó được tạo ra do tâm trí của
chúng ta
• Những nơi cây đèn đi qua  chúng ta giữ
tri giác về ánh đèn của nó trong phần giây.
• Sự lưu giữ tri giác của ánh đèn trong trí
chúng ta được gọi là:
sự dai dẳng của thị giác (persistance of
vision)

5

1123935

Tài liệu liên quan


Xem thêm