Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 4 - ThS. Nhan Thị Lạc An

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 4 - ThS. Nhan Thị Lạc An. Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 4 Chú ý do ThS. Nhan Thị Lạc An biên soạn. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Sự chú ý có lựa chọn, sự chú ý được phân chia, chú ý hình ảnh, vai trò của chú ý trong nhận thức,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tam-ly-hoc-nhan-thuc-chuong-4-ths-nhan-thi-lac-an-ggubuq.html

Nội dung


9/18/2017

CHƯƠNG 4


Ví dụ về anh Nam lái xe
Sự chú ý (attention): là một quá trình tập trung
vào những nét đặc trưng riêng biệt trong môi
trường.
Tập trung vào những nét đặc trưng riêng biệt
trong môi trường thường dẫn đến loại trừ những
nét đặc trưng khác của môi trường (Colman,
2001; Reber, 1995)

1

9/18/2017

 Khi

đang lái xe: lái xe “tự động”
(automatic).
 Khi đứa trẻ chạy ra trước xe
 Trong nhà hàng

Không phải mọi trường hợp của sự chú ý
là giống nhau và nó có liên quan đến
những cơ chế khác nhau.
 Từ những nghiên cứu cho thấy sự chú ý
không phải là một khái niệm đơn giản,
mà bao gồm một số những hiện tượng
tâm lý khác (Luck & Vecera, 2002;
Styles, 1997).


2

9/18/2017

Chú ý đóng vai trò trung tâm trong nhiều
khía cạnh khác của nhận thức.
 Chú ý có liên quan đến tri giác, trí nhớ,
ngôn ngữ, giải quyết vấn đề.


3

9/18/2017

Hầu hết những nghiên cứu về sự chú ý
đều sử dụng kích thích thính giác và tập
trung vào quá trình lựa chọn chú ý.
 Nghiên cứu cho thấy nếu chúng ta chú ý
vào một thông điệp thì khó hoặc không
thể thu nhận thông tin từ một thông điệp
khác xuất hiện cùng lúc.
 Thí dụ minh họa.


4

9/18/2017Colin Cherry
(1953) sử dụng
phương pháp
nghe phân đôi
(dichotic
listening).Người tham gia được
yêu cầu chú ý vào 1
thông điệp (thông điệp
chú ý) và bỏ qua cái
kia (thông điệp không
chú ý).
nhắc lớn lại thông điệp
chú ý để đảm bảo
người tham gia chú ý
vào thông điệp chú ý.5

1123934

Tài liệu liên quan


Xem thêm