Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 1 - ThS. Nhan Thị Lạc An

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 1 - ThS. Nhan Thị Lạc An. Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 1 Nhập môn Tâm lý học nhận thức do ThS. Nhan Thị Lạc An biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản về: Lịch sử hình thành tâm lý học nhận thức, các cách tiếp nhận hiện đại về nghiên cứu tâm trí,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tam-ly-hoc-nhan-thuc-chuong-1-ths-nhan-thi-lac-an-dgubuq.html

Nội dung


8/25/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA TÂM LÝ HỌC

TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC
(Cognitive Psychology)

Giảng viên: ThS. Nhan Thị Lạc An
Thời gian: 45 tiết – 11 buổi

Tài liệu tham khảo
• E. Bruce Goldstein
(2011), Cognitive
Psychology –
Connecting Mind,
Research, and
Everyday
Experience (Third
Edition), Thomson
Wadsworth.

1

8/25/2017

Tài liệu tham khảo
• Robert J.Sternberg
& Karin Sternberg
(2012), Cognitive
Psychology (Sixth
Edition),
Wadsworth
Cengage learning.

Tài liệu tham khảo
• John R. Anderson
(2015), Cognitive
Psychology and Its
implications (Eighth
Edition), Worth
Publisher.

2

8/25/2017

Tài liệu tham khảo
• Nicky Hayes (2005) ,
Nền tảng tâm lý học,
NXB Lao động.

Tài liệu tham khảo
• Stephen Worchel,
Wayne Shebilsue
(2007), Tâm lý học
(nguyên lý và ứng
dụng), NXB lao động
– xã hội

3

8/25/2017

Những câu hỏi đặt ra:
• Tâm lý học nhận thức bao gồm những gì?
• Tâm lý học nhận thức liên quan đến cuộc sống
của tôi như thế nào?
• Tâm lý học nhận thức ứng dụng thực tế vào
cuộc sống như thế nào?
• Làm thế nào để nghiên cứu quá trình xảy ra
bên trong của trí não?

Đối tượng nghiên cứu của
TLH nhận thức

Tri giác (Perception)
Chú ý (Attention)
Trí nhớ (Memory)
Hình tượng
(Visual Imagery)
• Ngôn ngữ (Language)

• Giải quyết vấn đề
(Problem solving)
• Lập luận và ra
quyết định
(Reasoning and
Decision Making)

4

8/25/2017

• Nhận thức (cognitive) ?
– là quá trình tinh thần bao gồm: tri giác
(perception), chú ý (attention), trí nhớ
(memory), giải quyết vấn đề (problem solving),
lập luận (reasoning), và ra quyết định (making
decisions)

• Tâm lý học nhận thức (cognitive
psychology) ?
– thức là một phân ngành của tâm lý học quan
tâm đến những nghiên cứu khoa học về nhận
thức

5

1123931

Tài liệu liên quan


Xem thêm