Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 172 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên. Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp giới thiệu những kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy học, hoạt động dạy và hoạt động học. Các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sư phạm: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và thực, đặc điểm tâm lý học sinh học học nghề; đặc điểm hoạt động lao động sư phạm và nhân cách của nhà giáo; công tác hướng nghiệp và việc tổ chức lao động khoa học.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tam-ly-hoc-nghe-nghiep-dh-su-pham-ky-thuat-hung-yen-09qbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

LỜI NÓI ĐẦU
Học phần Tâm lý học Nghề nghiệp là môn học trong chương trình đào tạo
Sư phạm kỹ thuật. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên,
chúng tôi biên soạn tập đề cương bài giảng này. Môn học này giới thiệu những
kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình
tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy
học, hoạt động dạy và hoạt động học. Các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sư
phạm: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và thực, đặc điểm tâm lý học sinh học học
nghề; đặc điểm hoạt động lao động sư phạm và nhân cách của nhà giáo; công tác
hướng nghiệp và việc tổ chức lao động khoa học... Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích
cho các bạn trong học tập cũng như trong cuộc sống
Tập thể tác giả đã cố gắng nhiều trong nghiên cứu và biên soạn, song khó
tránh khỏi những thiếu sót nhất định, mong các bạn đọc góp ý kiến nhận xét để
cuốn tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tập thể tác giả

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

MỤC LỤC

Trang

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Lời nói đầu
Phần 1: Những vấn đề chung của tâm lý học
Chương 1: Khái quát về tâm lý học đại cương
Khoa học tâm lý học
Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học
Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học

Bản chất của hiện tượng tâm lý theo quan điểm của Tâm lý

1
1
1
3
5

học hoạt động

1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Các trường phái tâm lý học
Cơ sở tự nhiên và xã hội của hiện tượng tâm lý
Cơ sở tự nhiên của hiện tượng tâm lý
Cơ sở xã hội của hiện tượng tâm lý
Câu hỏi và bài tập
Chương 2: Các hiện tượng tâm lý người

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4
2.4.1.
2.4.2.

Quá trình tâm lý
Cảm giác
Tri giác
Trí nhớ
Tư duy
Tưởng tượng
Trạng thái chú ý
Ý chí và hành động ý chí
Ý chí
Hành động ý chí
Các thuộc tính tâm lý của nhân cách
Xu hướng của nhân cách
Khí chất

2

8
11
11
16
25
26
26
26
30
36
42
48
51
53
53
55
57
60
70

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

2.4.3
2.4.4.

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

74
76
79
80

Tính cách
Năng lực

Câu hỏi và bài tập
Phần 2: Tâm lý học sư phạm

Chương 3: Khái quát về tâm lý học dạy học
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Tìm hiểu một số thuyết về tâm lý học dạy học
Thuyết liên tưởng
Thuyết hành vi
Thuyết hoạt động
Thuyết giao lưu
Thuyết kiến tạo
Thuyết đa tri tuệ
Hoạt động dạy và học
Hoạt động dạy
Hoạt động học

Câu hỏi và bài tập
Chương 4: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và dạy thực
hành nghề
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Tâm lý học về dạy lý thuyết
Bản chất của hoạt động dạy lý thuyết
Một số đặc điểm tâm lý sư phạm trong giảng dạy lý thuyết
Tâm lý học dạy thực hành
Kỹ năng
Kỹ xảo
Tư duy kỹ thuật
Bài toán kỹ thuật
Tư duy kỹ thuật
Biện pháp phát triển tư duy kỹ thuật

Câu hỏi và bài tập
Chương 5: Tâm lý học nhân cách người giáo viên kỹ thuật
3

80
80
81
82
83
84
86
89
89
90
100
101
101
101
104
106
106
109
112
112
113
115
116
118

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh học nghề
5.1
5.1.1.
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2.
5.2.3.

Tâm lý học nhân cách người giáo viên kỹ thuật
Yêu cầu về nhân cách đối với giáo viên kỹ thuật
Năng lực sư phạm của giáo viên kỹ thuật
Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh học nghề
Khái quát chung về lứa tuổi học sinh học nghề
Đặc điểm thể chất
Đặc điểm tâm lý

Câu hỏi và bài tập
Phần 3: Tâm lý học nghề nghiệp

117
117
118
119
119
119
120
125
126

Chương 6: Tâm lý học lao động
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

Những vấn đề chung về tâm lý học lao động
Khái niệm lao động
Cấu trúc của hoạt động lao động
Định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lý học lao động
Hệ thống người – máy – môi trường
Khái niệm
Các kiểu hệ thống
Các thuộc tính của hệ thống
Chức năng của hệ thống
Hiện tượng ý vận
Định nghĩa
Vai trò
Một số biện pháp khắc phục ý vận tiêu cực

Câu hỏi và bài tập
Chương 7: Tâm lý học giám định lao động khoa học
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.

Những vấn đề chung về tâm lý học giám định lao động
Giám định lao động
Tâm lý học giám định lao động
Nội dung cơ bản của tâm lý học giám định lao động

4

126
126
127
128
129
129
130
130
131
131
131
132
132
133
134
134
134
134
134

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

7.2.1.
7.2.2.

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Công tác hướng nghiệp
Các sự cố và phân tích các sai lầm trong quá trình lao động

Câu hỏi và bài tập
Chương 8: Tâm lý học tổ chức lao động khoa học
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.

Những vấn đề chung về tổ chức lao động khoa học
Khái niệm
Cơ sở khoa học của việc tổ chức lao động khoa học
Mục đích, ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học
Nội dung của tâm lý học tổ chức lao động khoa học
Không khí tâm lý
Môi trường làm việc
Chế độ lao động
Năng lực làm việc
Sự sáng tạo kỹ thuật

Câu hỏi và bài tập
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

5

134
140
144
145
145
145
145
145
146
146
147
152
154
158
160

1119814

Tài liệu liên quan


Xem thêm