Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 39 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN - Nắm được hệ thống thu chi ngân sách nhà nước, hiểu được cơ bản về cân đối NSNN, bội chi và xử lý bội chi ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, nắm được tổng quan CSTK.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-va-tien-te-bai-7-ths-nguyen-thuy-dung-bgubuq.html

Nội dung


NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NỘI DUNG BÀI HỌC
TỔNG QUAN
NSNN

THU NSNN
CHI NSNN

CÂN ĐỐI NSNN

HỆ THỐNG NSNN
CHÍNH SÁCH
TÀI KHÓA

MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Hiểu được khái niệm, bản chất và vai trò của
NSNN
- Nắm được hệ thống thu chi NSNN

- Hiểu được cơ bản về cân đối NSNN, bội chi
và xử lý bội chi NSNN; tổ chức hệ thống

NSNN
- Nắm được tổng quan CSTK

7.1 KHÁI NIỆM NSNN
1. Khái niệm NSNN
Một số quan điểm về NSNN:
• Xét về hình thức: NSNN là một bản dự toán (kế
hoạch) thu và chi do Chính phủ lập ra, đệ trình
Quốc hội phê chuẩn.
• Xét về thực thể vật chất: NSNN bao gồm những
nguồn thu cụ thể, những khoản chi cụ thể và được
định lượng  NSNN là một quỹ tiền tệ lớn của Nhà
nước.

7.1 KHÁI NIỆM NSNN
1. Khái niệm NSNN
Một số quan điểm về NSNN:
• Xét trong hệ thống tài chính: NSNN là một khâu
trong hệ thống tài chính quốc gia.
• Xét về nội dung kinh tế: NSNN phản ánh các quan
hệ kinh tế giữa Nhà nước với các chủ thể phân
phối khác.

1123929

Tài liệu liên quan


Xem thêm