Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 giúp người học hiểu về Lạm phát. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: khái niệm lạm phát, nguyên nhân lạm phát, đo lường lạm phát, hậu quả của lạm phát, lý thuyết về lạm phát, biện pháp kiềm chế lạm phát.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-va-tien-te-bai-5-ths-nguyen-thuy-dung-9fubuq.html

Nội dung


LẠM PHÁT

NỘI DUNG BÀI HỌC
KHÁI NIỆM
LẠM PHÁT

NGUYÊN NHÂN
LẠM PHÁT

ĐO LƯỜNG
LẠM PHÁT

HẬU QUẢ CỦA
LẠM PHÁT

LÝ THUYẾT VỀ
LẠM PHÁT

BIỆN PHÁP
KIỀM CHẾ
LẠM PHÁT

5.1 Khái niệm lạm phát
- Lạm phát là hiện tượng cung tiền tệ tăng lên
kéo dài làm cho mức giá cả chung tăng nhanh
và kéo dài trong một thời gian dài

- Lạm phát cũng có thể
được hiểu là sự suy
giảm sức mua của
đồng tiền.

5.1 Khái niệm lạm phát
- Đặc trưng: Hiện tượng gia tăng quá mức của
lượng tiền trong lưu thông dẫn đến đồng tiền
bị mất giá.

- Bản chất của lạm phát: là một hiện tượng
tiền tệ khi những biến động tăng lên của giá
cả diễn ra trong một thời gian dài.

5.1 Khái niệm lạm phát
Phân loại lạm phát: Căn cứ vào mức độ

- Lạm phát vừa phải: dưới 10%/năm, giá cả
tăng chậm, có thể dự đoán trước được
- Lạm phát phi mã: 2 hoặc 3 con số, đồng
tiền bị mất giá nhanh,
- Siêu lạm phát: có sức phá hủy toàn bộ hoạt
động của nền KT và đi kèm là suy thoái KT
nghiêm trọng.

1123927

Tài liệu liên quan


Xem thêm