Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 Lãi suất với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm và phân loại lãi suất, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, biết được các biện pháp can thiệp lãi suất thị trường.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-va-tien-te-bai-4-ths-nguyen-thuy-dung-8fubuq.html

Nội dung


NHẮC LẠI BÀI CŨ
Giả định các yếu tố khác không đổi, khi
NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì
lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi ntn?
a.Tăng

c. Không thay đổi

b. Giảm

d. Tất cả đều sai

LÃI SUẤT

NỘI DUNG BÀI HỌC
KHÁI NIỆM LÃI SUẤT

1
2
3
4

PHÂN LOẠI LÃI SUẤT
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN LÃI SUẤT
CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Nắm được khái niệm và phân loại lãi
suất
- Hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến
lãi suất
- Biết được các biện pháp can thiệp lãi

suất thị trường

4.1 Khái niệm lãi suất
- Lãi suất là giá cả mà người đi vay phải
trả cho việc sử dụng vốn của người cho
vay trong một khoảng thời gian nhất định

(ngày, tuần, tháng hay năm)
- Lãi suất được biểu hiện dưới dạng tỷ lệ

phần trăm (%)

1123926

Tài liệu liên quan


Xem thêm