Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 nhằm giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về cung – cầu tiền tệ, hiểu được cách thức tiền được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế, nắm được các học thuyết kinh tế tiêu biểu về cầu tiền tệ.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-va-tien-te-bai-3-ths-nguyen-thuy-dung-7fubuq.html

Nội dung


NHẮC LẠI BÀI CŨ
Công cụ để thực thi CSTT gồm có:
a. Tỷ giá hối đoái

e. Thị trường mở

b. Tái cấp vốn

g. Dự trữ bắt buộc

c. Tái chiết khấu

h. Dự trữ vượt mức

d. Lãi suất

NHẮC LẠI BÀI CŨ
CSTT có bao nhiêu mục tiêu cuối cùng?
4

6

5

7

Nêu tên.

NHTM có những chức năng gì?
Trung gian tín dụng

NHTM
2
Chức năng tạo tiền

Trung gian thanh toán

CUNG – CẦU TIỀN TỆ

NỘI DUNG BÀI HỌC

3.1 CUNG TIỀN TỆ
3.2 CẦU TIỀN TỆ

1123925

Tài liệu liên quan


Xem thêm