Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 Đại cương về tiền tệ ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn trình bày các nội dung sau: Nguồn gốc ra đời của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, khối tiền tệ, bản vị tiền tệ,...Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-va-tien-te-bai-1-ths-nguyen-thuy-dung-5fubuq.html

Nội dung


TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ
GV: ThS. Nguyễn Thùy Dung
Khoa: KT - TC - NH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
• Thời lượng: 45 tiết

• Đánh giá học phần:
- Kiểm tra giữa kỳ

- Kiểm tra kết thúc môn học

• Tài liệu học tập:
Tài chính tiền tệ – Đại học Hutech
• Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Tài chính – Tiền tệ - Ngân hàng,

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến
- Các tài liệu có liên quan trên internet

- Website giảng viên:
https://sites.google.com/site/nguyendungscorner/

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Bài 1: Đại cương về tiền tệ
Bài 2: Hệ thống ngân hàng
Bài 3: Cung – Cầu tiền tệ
Bài 4: Lãi suất
Bài 5: Lạm phát
Bài 6: Tài chính doanh nghiệp
Bài 7: Ngân sách nhà nước
Bài 8: Thị trường tài chính

Nguồn gốc ra đời của tiền tệ
Chức năng của tiền tệ
Các hình thái tiền tệ
Khối tiền tệ
Bản vị tiền tệ

1123923

Tài liệu liên quan


Xem thêm