of x

Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 16 | FileSize: 0.26 M | File type: PPT
9 lần xem

Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng trình bày về hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, ý nghĩa lịch sử. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-su-ra-doi-cua-dang-cong-san-viet-nam-va-cuong-linh-chinh-tri-dau-tien--ju58tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới các bạn bài Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐảngTài liệu Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng thuộc chủ đề ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng được chia sẽ bởi lichsudang đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng , có tổng cộng 16 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Bài giảng Đảng cộng sản Việt Nam, Sự ra đời của Đảng, Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh chính trị của Đảng, Tìm đường cứu nước, Thành lập Đảng cộng sản : Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng biểu hiện về cảnh ngộ lịch sử trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc di chuyển thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, ý nghĩa lịch sử, tiếp theo là Hy vọng đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho những bạn, bên cạnh đó LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I,còn cho biết thêm Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1, nói thêm Hoàn cảnh quốc tế - Sự xuất hiện của mâu thuẫn thời đại giữa nhân dân những dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa ĐQTD, thêm nữa - Sự phát triển của phong trào cách mạng trên thế giới, nói thêm - Cách mạng tháng mười Nga thành công và sự truyền bá sâu rộng chủ nghĩa M-LN vào phong trào cách mạng những nước, ngoài ra SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I, bên cạnh đó Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1, tiếp theo là Ho
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế - Sự xuất hiện của mâu thuẫn thời đại giữa nhân dân các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa ĐQTD. - Sự phát triển của phong trào cách mạng trên thế giới. - Cách mạng tháng mười Nga thành công và sự truyền bá sâu rộng chủ nghĩa M-LN vào phong trào cách mạng các nước. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế 2. Hoàn cảnh trong nước - Sự chuyển biến về cơ cấu xã hội – giai cấp do hậu quả chính sách cai trị và khai thác thuộc địa của Pháp - Sự thất bại của phong trào yêu nước theo các lập trường chính trị khác nhau và cuộc khủng hoảng, bế tắc trong đường lối cứu nước. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế 2. Hoàn cảnh trong nước II. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1. Vài nét về cuộc đời cách mạng & sự nghiệp tư tưởng của Hồ Chí Minh ... - tailieumienphi.vn 998729

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm