Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 16 | FileSize: 0.26 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng trình bày về hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, ý nghĩa lịch sử. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-su-ra-doi-cua-dang-cong-san-viet-nam-va-cuong-linh-chinh-tri-dau-tien--ju58tq.html

Nội dung


LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế - Sự xuất hiện của mâu thuẫn thời đại giữa nhân dân các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa ĐQTD. - Sự phát triển của phong trào cách mạng trên thế giới. - Cách mạng tháng mười Nga thành công và sự truyền bá sâu rộng chủ nghĩa M-LN vào phong trào cách mạng các nước. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế 2. Hoàn cảnh trong nước - Sự chuyển biến về cơ cấu xã hội – giai cấp do hậu quả chính sách cai trị và khai thác thuộc địa của Pháp - Sự thất bại của phong trào yêu nước theo các lập trường chính trị khác nhau và cuộc khủng hoảng, bế tắc trong đường lối cứu nước. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế 2. Hoàn cảnh trong nước II. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1. Vài nét về cuộc đời cách mạng & sự nghiệp tư tưởng của Hồ Chí Minh ... - tailieumienphi.vn 998729

Tài liệu liên quan


Xem thêm