Bài giảng Sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 13 | FileSize: 1.76 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo). Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-sinh-hoc-9-bai-24-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-tiep-theo-7r66tq.html

Nội dung


 1. BÀI GIẢNG SINH HỌC 9
 2. Kiểm tra bài cũ: 1/Thể dị bội có bộ NST bằng bao nhiêu: A. n B. 2n C. 3n D. 2n+1 hoặc 2n-1 2/Trong bộ NST của bệnh nhân Đao đã thay đổi số lượng NST ở cặp 21 là như thế nào?. A. Thêm 1 NST B. Mất 1 NST C. Mất 2 NST D. Cả a, b, c đều sai 3/Thế nào là thể dị bội? Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng.
 3. 10n = 90 5 - Hiện tượng đa bội thể là dạng đột biến bộ 8n = 72 4 NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội 6n = 54 3 số n (lớn hơn 2n). Bộ NST đơn bội 4n = 36 2 (n=9) 2n = 18 1 Hiện tượng đa bội thể
 4. Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III. Hiện tượng đa bội thể: 2n n 2n 3n 4n 4n 3n 6n 9n 12n 2n 4n
 5. Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III. Hiện tượng đa bội thể: Lúa Mạch Dưa hấu tam bội 4n=28 2n=14 6n=42 3n=33 Ngô Nho 2n 4n 4n=40
 6. Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III. Hiện tượng đa bội thể: 2n=14 4n=28 Chuối tam bội
 7. Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III. Hiện tượng đa bội thể: 3n=36 2n=26 2n=24 3n=39
 8. Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) Giảm phân không bình III. Hiện tượng đa bội thể: thường IV. Sự hình thành thể đa bội: - Do tác động của tác nhân lý-hoá hoặc môi trường trong cơ thể làm rối loạn nguyên phân hoặc giảm phân không bình thường gây nên sự không phân li ở tất cả các cặp NST tạo thành thể đa bội Nguyên phân không bình thường
 9. BÀI TẬP 1/ Cơ thể 3n là thể gì ? a, Thể đơn bội b, Thể tam nhiễm c, Thể đa bội d, Thể dị bội 2/ Nhận biết cây đa bội bằng mắt thường qua dấu hiệu nào ? a, Kích thước của các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản b, Hình dạng của các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản c, Màu sắc của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản d, Câu a và b đúng 3/ Thể đa bội hình thành do nguyên nhân nào ? a, Di truyền b, Rối loạn nguyên phân hoặc giảm phân không bình thường c, Rối loạn hoạt động sinh lí của cơ thể d, Cả 3 đáp án trên đều đúng
 10. Các dạng đột biến Đột biến gen Đột biến NST (Mất, thay thế, thêm 1 cặp Nu) ĐB cấu trúc NST ĐB số lượng NST ( Mất, đảo, lặp đoạn ) Dị bội thể Đa bội thể (2n+1; 2n-1; 2n+2, …) ( 3n, 4n, 6n, 8n, … )
 11. So sánh Thể dị bội và Thể đa bội Đặc điểm so sánh Thể dị bội Thể đa bội Nguyên nhân Giảm phân Giảm phân hoặc không bình nguyên phân không thường bình thường Số cặp NST bị ảnh Một hoặc 1 số Tất cả các cặp hưởng cặp NST NST Hậu quả Có hại Có lợi
 12. BÀI SẮP HỌC: THƯỜNG BIẾN 1/ Đọc và nghiên cứu các thông tin ,trả lời các lệnh trong bài? 2/Phân biệt đột biến với thường biến? Giải thích vì sao thường biến không di truyền được?
906629

Tài liệu liên quan


Xem thêm