Bài giảng Quản lý thời gian

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: 2.17 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý thời gian. Nội dung của bài giảng giới thiệu các nội dung cơ bản về quản lý thời gian, chiến lược quản lý thời gian hiệu quả, khái niệm về quản lý thời gian, vai trò và mục đích của quản lý thời gian và những bí quyết nho nhỏ để quản lý thời gian cá nhân.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-qua-n-ly-tho-i-gian-juhbuq.html

Nội dung


Quản lý
thời gian

01
Quản lý thời gian là gì?

02
Bạn có muốn trở thành một người
lao động chuyên nghiệp ?

Lấy giấy bút ra và
chấm điểm mình nào!

03

1107593