Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 2 | Page: 8 | FileSize: 1.68 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển. Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 6: Một số kỹ thuật mô hình hóa kết cấu cho kết quả chính xác cao cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép, kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản BTCT. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-so-trong-tinh-toan-ket-cau-chuong-6-ts-nguyen-ngoc-tuyen-pyn9tq.html

Nội dung


5/30/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Website: http://www.nuce.edu.vn Bộ môn Cầu và Công trình ngầm Website: http://bomoncau.tk/ PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://phuongphapso.tk/ Link dự phòng: https://sites.google.com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/phuong‐phap‐so‐trong‐tinh‐toan‐ket‐cau Hà Nội, 5‐2015 CHƯƠNG VI Một số kỹ thuật mô hình hóa kết cấu cho kết quả chính xác cao 307 1 5/30/2015 1. Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép Mặt cắt ngang kết cấu nhịp dầm I bán lắp ghép 308 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t.theo) Mô hình hóa cầu theo nhóm phương pháp có độ chính xác cao 309 2 5/30/2015 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t.theo) • Tổng quandvề phương phápitính cầu (t.theo) Link Element BARRIER Frame Element (for girders and railing barriers) Frame Element (for pier caps) Frame Element Shell Element Frame Element (for H-piles) (for diaphragms) DECK GIRDER DIAPHRAGM Link Element BEARING (represent bearings) H-pile PIER CAP Fixed Fixed Fixed 310 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t.theo) 1 10 ft 1 26 76 Strains at section 1-1 (load path #1) 100 1 2 3 4 5 6 83 83 83 83 83 80 20.5 Section 1-1 ; Load path 1 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 -20 Truck positions (ft) 311 3 5/30/2015 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t.theo) Phân phối tải trọng của xe thử tải GDF = i i i=1 312 2. Kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản BTCT 313 4 5/30/2015 314 3. Kết cấu nhịp Super‐T 3.6m (Làn 1) 3m 3.6m (Làn 2) 3m 3.6m (Làn 3) 3m 0.6 1.8 0.6 0.6 0.6 1.8 0.6 0.6 0.6 1.8 0.6 0.6 ... - tailieumienphi.vn 1022207

Tài liệu liên quan


Xem thêm