of x

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 8 | FileSize: 1.68 M | File type: PDF
2 lần xem

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển. Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 6: Một số kỹ thuật mô hình hóa kết cấu cho kết quả chính xác cao cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép, kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản BTCT. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-so-trong-tinh-toan-ket-cau-chuong-6-ts-nguyen-ngoc-tuyen-pyn9tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc TuyểnTài liệu Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển thuộc chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi kientrucxaydung đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 8 trang , thuộc file PDF, cùng chủ đề Phương pháp số trong tính toán kết cấu, Phương pháp số, Tính toán kết cấu, Mỹ thuật mô hình hóa kết cấu, Kỹ thuật mỹ thuật mô hình hóa kết cấu, Kết cấu cầu dầm thét : Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 6: Một số công nghệ mô hình hóa kết cấu cho kết quả chính xác cao cung cấp cho người đọc những kiến thức: Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép, kết cấu cầu dầm thép liên hiệp bản BTCT, tiếp theo là Mời những bạn cùng tham khảo, bên cạnh đó 5/30/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Website: http://www, bên cạnh đó nuce, tiếp theo là edu,còn cho biết thêm vn Bộ môn Cầu và Công trình ngầm Website: http://bomoncau,còn cho biết thêm tk/ PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TS, tiếp theo là NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://phuongphapso, cho biết thêm tk/ Link dự phòng: https://sites,còn cho biết thêm google, nói thêm là com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/phuong‐phap‐so‐trong‐tinh‐toan‐ket‐cau Hà Nội, 5‐2015 CHƯƠNG VI Một số công nghệ mô hình hóa kết cấu cho kết quả chính xác cao 307 1 5/30/2015 1, ngoài ra Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép Mặt cắt ngang kết cấu nhịp dầm I bán lắp ghép 308 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t, thêm nữa theo) Mô hình hóa cầu
5/30/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Website: http://www.nuce.edu.vn Bộ môn Cầu và Công trình ngầm Website: http://bomoncau.tk/ PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://phuongphapso.tk/ Link dự phòng: https://sites.google.com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/phuong‐phap‐so‐trong‐tinh‐toan‐ket‐cau Hà Nội, 5‐2015 CHƯƠNG VI Một số kỹ thuật mô hình hóa kết cấu cho kết quả chính xác cao 307 1 5/30/2015 1. Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép Mặt cắt ngang kết cấu nhịp dầm I bán lắp ghép 308 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t.theo) Mô hình hóa cầu theo nhóm phương pháp có độ chính xác cao 309 2 5/30/2015 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t.theo) • Tổng quandvề phương phápitính cầu (t.theo) Link Element BARRIER Frame Element (for girders and railing barriers) Frame Element (for pier caps) Frame Element Shell Element Frame Element (for H-piles) (for diaphragms) DECK GIRDER DIAPHRAGM Link Element BEARING (represent bearings) H-pile PIER CAP Fixed Fixed Fixed 310 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t.theo) 1 10 ft 1 26 76 Strains at section 1-1 (load path #1) 100 1 2 3 4 5 6 83 83 83 83 83 80 20.5 Section 1-1 ; Load path 1 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 -20 Truck positions (ft) 311 3 5/30/2015 Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép (t.theo) Phân phối tải trọng của xe thử tải GDF = i i i=1 312 2. Kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản BTCT 313 4 5/30/2015 314 3. Kết cấu nhịp Super‐T 3.6m (Làn 1) 3m 3.6m (Làn 2) 3m 3.6m (Làn 3) 3m 0.6 1.8 0.6 0.6 0.6 1.8 0.6 0.6 0.6 1.8 0.6 0.6 ... - tailieumienphi.vn 1022207

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm