Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền ( đầy đủ)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 119 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền ( đầy đủ). Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về nghiên cứu khoa học, các vấn đề khoa học trong nghiên cứu khoa học, các giả thuyết khoa học trong nghiên cứu khoa học, cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập thông tin, các hình thức công bố kết quả nghiên cứu, luận văn khoa học và ngôn ngữ khoa học.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-luan-nghien-cuu-khoa-hoc-pgs-ts-pham-van-hien-day-du-8gmbuq.html

Nội dung


CHÀO QUÝ ANH CHỊ
HV QLDD KHÓA 2017

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
(Methodology of Scientific Research)
PGS.TS. Phạm Văn Hiền
Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn

Phạm Văn Hiền

MONG ĐỢI
• Đề cương
• PPNC một vấn đề - No
• Tư duy lý luận và thực tiễn để giải quyết 1
vấn đề - Yes
• Giới hạng ND thi hết môn - Yes
• Nâng cao kiến thức PPLNCKH để học các
môn khác, thực hiện được luận văn - Yes
• PP cụ thể để NC 1 vấn đề cụ thể - No
• Tiến trình giải quyết vấn đề - Yes
• Nâng cao tư duy lý luận giải quyết VĐ Yes

Chƣơng 1. Đại cƣơng về nghiên cứu khoa học
1.1. Khái niệm
- Phương pháp (Method): Cách thức nhận thức,
nghiên cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội.
* Sáng tạo: Giấy A4, PP đi xa

- Phương pháp luận (Methodology)
Học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải
tạo thế giới; là một định hướng có hệ thống giải quyết
một vấn đề; là khoa học của việc học cách làm thế nào
một nghiên cứu được thực hiện.


Methodos và Logos: Lý thuyết về phương pháp
(Methodology)

-

Khoa học
là logic, hợp qui luật
là “hệ thống trí thức về mọi quy luật của vật
chất và sự vận động của vật chất, những quy
luật của tự nhiên, xã hội, tư duy”
(Pierre Auger, 1961);
là sản phẩm trí tuệ của người nghiên cứu.
Khoa học là hệ thống tri thức tích lũy trong lịch
sử và được thực tiễn chứng minh, phản ảnh
những qui luật khách quan của thế giới bên
ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của
con người, giúp con người có khả năng cải tạo
thế giới hiện thực (Viện ngôn ngữ học, 2000).

1113594

Tài liệu liên quan


Xem thêm