of x

Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 2.03 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em. Nội dung của bài giảng trình bày đại cương về loét do stress ở trẻ em, sinh lý bệnh học loét do stress ở trẻ em, phòng ngừa loét do stress, các thuốc phòng loét do stress, chỉ định sử dụng thuốc phòng ngừa loét do stress ở trẻ em, các tác dụng của thuốc và những tác dụng bất lợi của thuốc.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phong-ngua-loet-do-stress-o-tre-em-cthbuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến cộng đồng thư viện Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn thư viện Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em đưa vào cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem ,Thư viện Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em trong chủ đề ,Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em được chia sẽ bởi user suckhoetreem đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em , có tổng cộng 15 page , thuộc file .PDF, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bệnh loét, Sức khỏe trẻ em, Bệnh loét ở trẻ em, Bệnh loét do stress, Phòng ngừa bệnh loét ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Nội dung của bài giảng biểu thị đại cương về loét do stress ở con nít, sinh lý bệnh học loét do stress ở con nít, đề phòng loét do stress, những thuốc phòng loét do stress, chỉ định sử dụng thuốc đề phòng loét do stress ở con nít, những tác dụng của thuốc và các tác dụng bất lợi của thuốc, nói thêm ĐẠI CƢƠNG, kế tiếp là  Tần suất loét do stress ở trẻ em: 10, bên cạnh đó 2% (nặng 1,còn cho biết thêm 6%)1, bên cạnh đó Tần suất ở trẻ lọt lòng bị XHTH tại ICU là 20% 2, bên cạnh đó  Loét do stress làm tăng nguy cơ tử vong: RR=4, bên cạnh đó 1 (KTC, ngoài ra 95%: 2, thêm nữa 6-6, kế tiếp là 5) và tăng thời gian nằm viện, ngoài ra  Phòng đề phòng với kháng thụ thể H2 làm giảm tần suất loét, bên cạnh đó với OR=0, bên cạnh đó 58 (KTC 95%: 0, thêm nữa 42-0, thêm nữa 79) và giảm BC xuất huyết 3, bên cạnh đó  Đã có hƣớng dẫn phòng loét do stress ở ngƣời lớn, tuy, kế tiếp là nhiên chƣa có ở trẻ em, bên cạnh đó 1,còn cho biết thêm 2, ngoài ra 3, nói thêm là Chaïbou M et al, ngoài ra Pediatrics 1998; 102:933–938, nói thêm là Kuusela AL et al, ngoài ra Intensive Care Med, nói thêm là 2000 Oct;26(10):1501-6, kế tiếp là Cook DJ et al: Meta-analyses, ngoài ra JAMA 1996; 275:308–314 Sinh lý bệnh học Các yếu tố
ĐẠI CƢƠNG
 Tần suất loét do stress ở trẻ em: 10.2% (nặng 1.6%)1
Tần suất ở trẻ sơ sinh bị XHTH tại ICU là 20% 2
 Loét do stress làm tăng nguy cơ tử vong: RR=4.1 (KTC
95%: 2.6-6.5) và tăng thời gian nằm viện
 Phòng ngừa với kháng thụ thể H2 làm giảm tần suất loét
với OR=0.58 (KTC 95%: 0.42-0.79) và giảm BC xuất huyết 3.
 Đã có hƣớng dẫn phòng loét do stress ở ngƣời lớn, tuy
nhiên chƣa có ở trẻ em
1.
2.
3.

Chaïbou M et al. Pediatrics 1998; 102:933–938
Kuusela AL et al. Intensive Care Med. 2000 Oct;26(10):1501-6.
Cook DJ et al: Meta-analyses. JAMA 1996; 275:308–314

Sinh lý bệnh học

Các yếu tố nguy cơ gây
XHTH ở trẻ em tại ICU
Tham khảo

Các yếu tố nguy cơ gây
XHTH ở trẻ em tại ICU

Nuôi ăn đƣờng tiêu hóa làm giảm nguy cơ loét do stress

1107550

Sponsor Documents