Bài giảng Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 132 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực. Nội dung của bài giảng trình bày về nội dung cơ bản cách tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực, thực hành các công cụ khám phá và huy động nguồn lực, lập kế hoạch phát triển dựa vào nguồn lực, xây dựng kế hoạch áp dụng ABCD vào công việc.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phat-trien-cong-dong-dua-vao-noi-luc-fwlbuq.html

Nội dung


Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực
(Phương pháp tiếp cận ABCD)
Kiên Giang, ngày 12 – 15 tháng 4 năm 2012

CHƢƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Mục tiêu khóa học
Khi kết thúc khóa học tham dự viên có thể:
1. Hiểu

được nội dung cơ bản cách tiếp cận Phát triển cộng
đồng dựa vào nội lực

2.Thực hành các công cụ khám phá và huy động nguồn
lực
3. Lập kế hoạch phát triển dựa vào nguồn lực
4. Xây dựng kế hoạch áp dụng ABCD vào công việc

Ngày thứ nhất
 Nội dung:


Giới thiệu về ABCD:


Tổng quan về ABCD trên Thế giới
và ở Việt nam

Mục tiêu mong muốn đạt
đƣợc:


Hiểu đƣợc sơ bộ về tiếp cận
ABCD và các nguyên tắc áp
dụngBiết các nguồn lực chính của
cộng đồngNắm đƣợc cấp độ tham gia mà
tiếp cận ABCD nhắm tớiBiết cách áp công cụ phỏng vấn
tích cựcBiết cách áp dụng công cụ câu
chuyện thành công để khởi đầu
cho áp dụng tiếp cận ABCD vào
phát triển cộng đồng

Dẫn nhập về ABCDNhu cầu và nội lựcSự tham giaKhám phá nguồn lực và cơ hội
phát triển


Công cụ số 1: Phỏng vấn tích cựcCông cụ số 2: Câu chuyện thành công

GIỚI THIỆU VỀ ABCD

1112845

Tài liệu liên quan


Xem thêm