Bài giảng Pháp luật đại cương: Ngành Luật hành chính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Pháp luật đại cương: Ngành Luật hành chính. Nội dung của bài giảng trình bày về Luật hành chính, khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính, một số chế định cơ bản của Luật hành chính, chế định cán bộ, công chức, chế định vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, khiếu kiện hành chính.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phap-luat-dai-cuong-nganh-luat-hanh-chinh-lhnbuq.html

Nội dung


1114903

Tài liệu liên quan


Xem thêm