Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Chương 10 - Nguyễn Xuân Hùng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Chương 10 - Nguyễn Xuân Hùng. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 10 do Nguyễn Xuân Hùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tìm hiểu về đề quy, các loại đệ quy, bài tập,..Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-chuong-10-nguyen-xuan-hung-kxvbuq.html

Nội dung


NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 10: ĐỆ QUY
(Chương 13)

Giảng viên: Nguyễn Xuân Hùng
Mobile: 0908 386 366
Email: nguyenxuanhung@wru.vn

Nguyễn Xuân Hùng – Khoa CNTT – Trường Đại học Thủy Lợi

Nội dung
 Tìm hiểu về đề quy
 Các loại đệ quy

 Bài tập

1. Đệ quy (Recursion)
 Là một phương pháp lập trình cho phép một hàm có

thể gọi lại chính nó trực tiếp hoặc gián tiếp.
 Ví dụ:
void Test()
{
Test();
}
 Một chương trình đệ quy hoặc một định nghĩa đệ quy

thì không thể gọi đến chính nó mãi mãi mà phải có
một điểm dừng đến một trường hợp đặc biệt nào đó,
mà ta gọi là trường hợp suy biến (degenerate case).
 Ví dụ: Ta định nghĩa n! như sau:
3

n * (n - 1)!
n! 
0!  1

1. Đệ quy (Recursion)
Phương pháp thiết kế một giải thuật đệ quy:

Phân tích trường hợp chung : đưa bài toán dưới
dạng bài toán cùng loại nhưng có phạm vi giải
quyết nhỏ hơn theo nghiã dần dần sẽ tiến đến
trường hợp suy biến4

Tham số hoá bài toán

Tìm trường hợp suy biến

1. Đệ quy (Recursion)
 Chương trình đệ quy gồm hai phần chính:
1.

2.

5

Phần cơ sở: Điều kiện thoát khỏi đệ quy (điểm
dừng)
Phần đệ quy: Trong phần thân chương trình có
lời gọi đến chính bản thân chương trình với giá
trị mới của tham số nhỏ hơn giá trị ban đầu

1125846

Tài liệu liên quan


Xem thêm