Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 6 - Lý Anh Tuấn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 6 - Lý Anh Tuấn. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 6, trình bày các nội dung sau: Cơ bản về kế thừa, lớp dẫn xuất với hàm tạo, bổ từ protected, định nghĩa lại hàm thành viên, hàm không được kế thừa, lập trình với kế thừa, toán tử gán và hàm tạo sao chép, hàm hủy trong các lớp dẫn xuất,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-6-ly-anh-tuan-gxvbuq.html

Nội dung


NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 6: Kế thừa

Giảng viên: Lý Anh Tuấn
Email: tuanla@tlu.edu.vn

Nội dung
Cơ bản về kế thừa

1.

2.

Lớp dẫn xuất với hàm tạo
Bổ từ protected
Định nghĩa lại hàm thành viên
Hàm không được kế thừa

Lập trình với kế thừa
◦ Toán tử gán và hàm tạo sao chép
◦ Hàm hủy trong các lớp dẫn xuất
◦ Đa kế thừa

2

Giới thiệu kế thừa


Lập trình hướng đối tượng
◦ Cung cấp kỹ thuật phân đoạn trừu tượng gọi là kế
thừaĐịnh nghĩa dạng khái quát của lớp
◦ Phiên bản chuyên biệt sau đó kế thừa các tính chất
của lớp khái quát
◦ Và thêm vào hoặc sửa đổi các chức năng để phù hợp
với việc sử dụng của nó

3

Cơ bản về kế thừa
Lớp mới được kế thừa từ một lớp khác
 Lớp cơ sở


◦ Lớp khái quát được các lớp khác dẫn xuất


Lớp dẫn xuất
◦ Lớp mới
◦ Tự động bao gồm các biến thành viên và các hàm
thành viên của lớp cơ sở
◦ Sau đó có thể thêm vào các hàm và các biến thành
viên

4

Lớp dẫn xuất
Xét ví dụ:
Lớp nhân viên “Employees”
 Bao gồm:


◦ Các nhân viên hưởng lương theo năm
◦ Các nhân viên làm việc theo giờ


Các tập này là tập con của nhân viên
◦ Có thể bao gồm cả tập các nhân viên hưởng lương
theo tháng hoặc theo tuần

5

1125842

Tài liệu liên quan


Xem thêm