Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 6 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 6 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa cung cấp cho người học các kiến thức: Nạp chồng toán tử (Operator Overloading) và Hàm bạn (Friend Functions); kế thừa (Inheritance). Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-6-gv-le-nguyen-tuan-thanh-scubuq.html

Nội dung


Ngôn ngữ lập trình
Bài 6:
Nạp Chồng Toán Tử
và Kế Thừa
Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành
Email: thanhlnt@tlu.edu.vn
Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT

Trường Đại Học Thủy Lợi

Nội dungNạp chồng toán tử (Operator Overloading) và Hàm
bạn (Friend Functions)
Kế thừa (Inheritance)

Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “Absolute C++. W. Savitch, Addison Wesley, 2002”
2

1. Nạp chồng toán tử
và Hàm bạn
Operator Overloading and Friend Functions

Mục tiêu


Nạp chồng toán tử cơ bản


Toán tử hai ngôi (binary operators)
Toán tử một ngôi (unary operators)
Nạp chồng bằng hàm thành viên

Hàm bạn và Lớp bạn

4

5

Lớp Money

1123802

Tài liệu liên quan


Xem thêm