Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 4 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 73 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 4 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 4 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành biên soạn cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các kiểu cấu trúc (structure), sử dụng cấu trúc như đối số của hàm, khởi tạo cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-4-gv-le-nguyen-tuan-thanh-rcubuq.html

Nội dung


Ngôn ngữ lập trình
Bài 4:
Cấu trúc và lớp
Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành
Email: thanhlnt@tlu.edu.vn
Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT

Trường Đại Học Thủy Lợi

Nội dung
1.
2.

3.

Kiểu cấu trúc
Kiểu lớp
Hàm tạo & Hàm hủy

Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “Absolute C++. W. Savitch, Addison Wesley, 2002”
2

1. KIỂU CẤU TRÚC
(Struct)

Mục tiêu bài học
Các kiểu cấu trúc (structure)
Sử dụng cấu trúc như đối số của hàm
Khởi tạo cấu trúc

4

Cấu trúcKiểu dữ liệu tổng hợp thứ hai (sau mảng): struct
Nhớ lại: kiểu dữ liệu tổng hợp nghĩa là “nhóm dữ liệu lại
với nhau” (grouping)


Mảng (array): tập hợp các giá trị CÙNG KiỂU
Cấu trúc (structure): tập hợp các giá trị KHÁC KiỂU

Được coi như một đối tượng đơn, giống như mảng
Điểm khác nhau chính: phải ĐỊNH NGHĨA cấu trúc
TRƯỚC khi khai báo biến.

5

1123801

Tài liệu liên quan


Xem thêm