Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 59 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành cung cấp kiến thức về Cơ bản về hàm, hàm được định nghĩa sẵn, hàm do người dùng định nghĩa, quy tắc phạm vi (scope rules), sử dụng hàm định nghĩa sẵn, chương trình với hàm định nghĩa sẵn,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-3-gv-le-nguyen-tuan-thanh-qcubuq.html

Nội dung


Ngôn ngữ lập trình
Bài 3:

Hàm và Nạp chồng Hàm

Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành
Email: thanhlnt@tlu.edu.vn

Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT

Trường Đại Học Thủy Lợi

Nội dung
1.
2.

Hàm (Function)
Nạp chồng hàm (Overloading)

Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “Absolute C++. W. Savitch, Addison Wesley, 2002”
2

1. HÀM
Function

Cơ bản về hàm


Hàm được định nghĩa sẵn

Hàm do người dùng định nghĩa

Hàm trả về một giá trị
Hàm không trả về giá trị nào (hàm void)
Khai báo, định nghĩa, gọi hàm
Hàm đệ quy (recursive functions)

Quy tắc phạm vi (scope rules)
Biến địa phương (local)
Hằng số (constant) và biến toàn cục (global)
Khối, phạm vi lồng nhau (nested scopes)

4

Giới thiệu về hàmHàm (Function): một khối của chương trình (blocks of
programs) có mục đích rõ ràng
Một số thuật ngữ (cách gọi) khác của hàm trong những
ngôn ngữ khác:
Phương thức (procedures), chương trình con (subprograms),
phương thức (methods)

Khái niệm I – P – O
Input – Process – Output
Thành phần cơ bản của bất kỳ chương trình nào
Thao tác với hàm dựa trên các thành phần của khái niệm này

5

1123800

Tài liệu liên quan


Xem thêm