Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 2 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 81 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 2 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng, Con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-2-gv-le-nguyen-tuan-thanh-pcubuq.html

Nội dung


Ngôn ngữ lập trình
Bài 2:
Các cấu trúc điều khiển,
mảng và con trỏ
Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành
Email: thanhlnt@tlu.edu.vn
Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT
Trường Đại Học Thủy Lợi

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Cấu trúc rẽ nhánh
Cấu trúc lặp
Mảng (Array)
Con trỏ (Pointer)

Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “Absolute C++. W. Savitch, Addison Wesley, 2002”
2

1. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

1.1. Cấu trúc rẽ nhánh với if-else


Mục đích
Diễn đạt sự lựa chọn một trong nhiều nhánh, phụ thuộc vào
giá trị của câu điều kiện

Cú pháp:
if ()

else
Ví dụ:
if (hrs > 40)
grossPay = rate*40 + 1.5*rate*(hrs-40);
else
grossPay = rate*hrs;

4

Câu lệnh phức hợp
Mỗi nhánh trong if-else ở slide trước chỉ có một câu lệnh
Để ghép nhiều câu lệnh trong một nhánh, sử dụng { }.
Tập lệnh khi đó được gọi là một khối (block)
Ví dụ:
if (myScore > yourScore)
{
cout 1123799

Tài liệu liên quan


Xem thêm