Bài giảng môn Quản trị Marketing - Lê Thị Bích Ngọc

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 139 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn Quản trị Marketing - Lê Thị Bích Ngọc. Nội dung bài giảng trình bày tổng quan về quản trị marketing, phân tích cơ hội thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, xây dựng chiến lược marketing, xây dựng chương trình marketing mix, kiểm tra và đánh giá các hoạt động marketing, tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-quan-tri-marketing-le-thi-bich-ngoc-afcbuq.html

Nội dung


BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ MARKETING Giảng viên: Lê Thị Bích Ngọc Điện thoại: 01223341826 Email: Ngoclb74@gmail.com Bộ môn : Quản trị ; Hà Nội, 2010 NỘI DUNG 1.1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ MARKETING • 1.1.1. Định nghĩa • 1.1.2. Các triết lý quản trị marketing • 1.1.3. Các mục tiêu của hệ thông marketing 1.2. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ MARKETING 1.3. QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING • • • • • 1.3.1. Phân tích cơ hội thị trường 1.3.2. Lựa chọn các thị trường mục tiêu 1.3.3. Hoạch định chiến lược marketing 1.3.4. Triển khai marketing - mix 1.3.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing 3 1.1. Khái niệm về quản tri Marketing 4 Khái niệm • Quản tri marketing là quá trình phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing của doanh nghiệp 1.1. Khái niệm về quản tri Marketing 5 Các triết lý quản trị marketing: • Triết lý sản xuất • Triết lý sản phẩm • Triết lý bán hàng • Triết lý Marketing • Triết lý Marketing xã hội

1100564

Tài liệu liên quan


Xem thêm