Bài giảng môn Ngân hàng thương mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 53 | FileSize: 2.62 M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn Ngân hàng thương mại. Nội dung bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày tổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng, nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tài sản và quản lý tài sản, phân tích tín dụng và chính sách tín dụng, các nghiệp vụ tín dụng.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-ngan-hang-thuong-mai-1jgbuq.html

Nội dung


BÀI GIẢNG MÔN
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Viện Ngân hàng Tài chính
Đại học Kinh tế Quốc dân

v1.0013109224

1

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
I.

Mục tiêuHọc phần Ngân hàng thương mại nghiên cứu về cách thức hoạt động, vài trò và tầm quan
trọng của NHTM trong nền kinh tế.Cung cấp các kiến thức tổng quát về các nghiệp vụ của một NHTM, đồng thời nghiên cứu
công tác quản trị tại các tổ chức tín dụng nói chung cũng như NHTM nói riêng.

II. Nội dung nghiên cứu
Học phần gồm 5 bài
Bài 1: Tổng quan về Ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng
Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn
Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản
Bài 4: Phân tích tín dụng và chính sách tín dụng
Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

v1.0013109224

2

BÀI 1
NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG
NGÂN HÀNG

Giảng viên: ThS. Trần Phước Huy
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

v1.0013109224

3

TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
• Cỗ máy kỳ diệu nhất của tạo hóa chính là cơ thể của một con người. Vậy để vận
hành “thể chế” này, chúng ta cần có một nguồn năng lượng nuôi dưỡng, cung cấp
cho cỗ máy đó. Và hệ tuần hoàn với trái tim mình đã mang những chất dinh dưỡng
thiết yếu nhất chứa đựng trong dòng máu ngọt lành đến cơ quan trong cơ thể này.
• Với vai trò là phát minh quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân
hàng đóng vai trò là trái tim, là nhịp đập của nền kinh tế. Huy động vốn từ những
người có tiền nhàn rỗi để “nuôi dưỡng” các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế.
1.

Vậy cụ thể ngân hàng là gì? Chức năng của ngân hàng trong nền kinh
tế ra sao?

2.

Các dịch vụ chính của ngân hàng trong nền kinh tế?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài tổng quan về hoạt động ngân hàng.

v1.0013109224

4

MỤC TIÊU


Giúp sinh viên nắm được lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống
ngân hàng.Hiểu và giải thích các chức năng của ngân hàng.Nắm vững các nghiệp vụ, sản phẩm mà ngân hàng cung cấp để hiểu được vai
trò của ngân hàng trong nền kinh tế.Hiểu và phân biệt các loại hình ngân hàng.Biết được lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng tại
Việt Nam.

v1.0013109224

5

1105919