Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 9 - Hệ số đếm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 9 - Hệ số đếm. Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 9 - Hệ số đếm Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ thống số có vị trí, hệ thập phân, hệ nhị phân, chuyển đổi giữa nhị phân và thập phân, hệ thập lục phân.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-kien-truc-may-tinh-chuong-9-he-so-dem-6bubuq.html

Nội dung


+

Chương 9
Hệ số đếm

+

NỘI DUNG
1. Hệ thống số có vị trí
2. Hệ thập phân

3. Hệ nhị phân
4. Chuyển đổi giữa nhị phân và thập phân

Phần nguyên
Phần thập phân

5. Hệ thập lục phân

+

Hệ đếm
 Hệ

đếm là một tập các ký hiệu (bảng chữ số) để biểu
diễn các số và xác định giá trị của các biểu diễn số.
 Phân loại:Hệ đếm không vị trí
Hệ đếm có vị trí

 Các

hệ đếm thông dụng

+

1. Hệ số đếm có vị trí


Nguyên tắc chungCơ số của hệ đếm r là số ký hiệu được dùng
Trọng số bất kỳ của một hệ đếm là ri (i là số âm hoặc dương) giúp
phân biệt giá trị biểu diễn của các chữ số khác nhauMỗi số được biểu diễn bằng một chuỗi các chữ số, trong đó số
ở vị trí thứ i có trọng số riDạng tổng quát của một số trong hệ đếm có cơ số r là
( . . . a3a2a1a0.a-1a-2a-3 . . . )r


giá trị của chữ số ai là 1 số nguyên trong khoảng 0 < ai < r.Dấu chấm giữa a0 và a-1 được gọi là radix point.

+
Giải thích vị trí của số trong hệ cơ số 7

Bảng 9.2 Giải thích vị trí của số trong hệ cơ số 7

1123780

Tài liệu liên quan


Xem thêm