Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Bộ nhớ ngoài

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Bộ nhớ ngoài. Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 6 Bộ nhớ ngoài cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế đọc và ghi từ, tổ chức và định dạng dữ liệu, tính chất vật lý, các tham số hiệu suất đĩa, đĩa đa năng kỹ thuật số, đĩa quang Độ nét cao.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-kien-truc-may-tinh-chuong-6-bo-nho-ngoai-4bubuq.html

Nội dung


Chương 6
Bộ nhớ ngoài
1

6.1 ĐĨA TỪ
Cơ chế đọc và ghi từ
Tổ chức và Định dạng Dữ liệu
Tính chất vật lý
Các tham số hiệu suất đĩa
6,2 RAID
RAID cấp 0
….
RAID CẤP 6
6.3 CÁC Ổ SSD
Bộ nhớ flash
SSD So với HDD
Tổ chức SSD
Những vấn đề thực tế
6.4 BỘ NHỚ QUANG HỌC
Đĩa compact
Đĩa đa năng kỹ thuật số
Đĩa quang Độ nét cao
6.5 BĂNG TỪ

NỘI DUNG
2

Đĩa từ
• Đĩa từ là một tấm platter tròn chế tạo bằng vật liệu không
từ tính, đƣợc gọi là chất nền (substrate), đƣợc phủ một
lớp vật liệu có từ tính lên trên.
– Chất nền thƣờng là vật liệu nhôm hoặc hợp kim nhôm

• Gần đây, chất nền thủy tinh đƣợc sử dụng.
• Ƣu điểm của chất nền thủy tinh:
– Tăng tính đồng nhất bề mặt  tăng độ tin cậy của đĩa

– Giảm các khiếm khuyết bề mặt  giảm lỗi đọc-ghi
– Độ cứng tốt hơn  giảm động lực đĩa
– Khả năng chống sóc và hƣ hỏng tốt hơn
– Lower flight heights
3

CƠ CHẾ ĐỌC – GHI TỪ
 Dữ liệu đƣợc ghi vào đĩa/ lấy ra từ đĩa thông qua 1 cuộn dây
dẫn đƣợc gọi là đầu
 Hệ thống thƣờng có 2 đầu: đầu đọc và đầu ghi
 Trong quá trình đọc hoặc ghi, đầu đứng yên trong khi đĩa xoay
bên dƣới

 Ghi
 Lợi dụng tính chất: dòng điện chạy qua cuộn dây tạo ra từ trƣờng
 Xung điện đƣợc gửi đến đầu ghi  mẫu từ sinh ra đƣợc ghi vào
bề mặt bên dƣới.


Các mẫu từ khác nhau thể hiện dòng điện dƣơng và âm

 Đầu ghi đƣợc làm bằng vật liệu từ hoá, dạng hình chữ nhật rỗng
với khe hở dọc một cạnh và vòng dây dẫn ở dọc cạnh đối diện
 Dòng điện chạy trong dây tạo ra từ trƣờng trên khe  từ hoá một
vùng nhỏ của môi trƣờng ghi
 Đảo chiều dòng điện sẽ làm đảo chiều từ hóa trên môi trƣờng ghi
4

CƠ CHẾ ĐỌC – GHI TỪ
Đọc (truyền thống )
 lợi dụng tính chất: từ trƣờng chuyển động quanh cuộn dây tạo
ra dòng điện trong cuộn dây
 Khi bề mặt đĩa đi qua đầu, nó tạo ra một dòng điện cùng cực
với dòng đã ghi.
 Cấu trúc của đầu đọc cơ bản giống đầu ghi, do đó cùng một
đầu có thể đƣợc sử dụng cho cả đọc và ghi.
Đọc (hiện đại)
 Đòi hỏi phải có đầu đọc, ghi riêng biệt
 bộ cảm biến điện từ (MR) đƣợc che một phần
 điện trở phụ thuộc vào hƣớng từ trƣờng di chuyển bên dƣới
 tần số vận hành cao hơn  mật độ lƣu trữ lớn hơn và tốc độ
nhanh hơn.

5

1123778

Tài liệu liên quan


Xem thêm