Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 10 - Số học máy tính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 10 - Số học máy tính. Chương 10 trình bày về Số học máy tính. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đơn vị Số học & Logic (ALU), biểu diễn số nguyên, số học số nguyên, biểu diễn dấu chấm động, số học dấu chấm động.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-kien-truc-may-tinh-chuong-10-so-hoc-may-tinh-7bubuq.html

Nội dung


1

+

Chương 10
Số học máy tính

+

2

NỘI DUNG
10.1 Đơn vị Số học & Logic (ALU)

10.2 Biểu diễn số nguyên
Biểu diễn Dấu-độ lớn
Biểu diễn bù 2
Mở rộng phạm vi
Biểu diễn dấu chấm tĩnh

10.3 Số học số nguyên
phép đảo/ Cộng và trừ / Phép nhân / Phép chia

10.4 Biểu diễn dấu chấm động

10.5 Số học dấu chấm động

+

3

1. Đơn vị logic & số học (ALU)
 Phần

của máy tính thực hiện phép toán số học và lôgíc
trên dữ liệu

 Tất

cả các bộ phận khác trong hệ thống máy tính đưa dữ
liệu tới ALU để ALU xử lý rồi sau đó nhận lại kết quả
dụng các linh kiện logic số đơn giản để lưu trữ các
chữ số nhị phân và thực hiện các phép toán logic Boolean
đơn giản

 Sử

Đầu vào và đầu ra ALU

4

Mã hóa dữ liệu trong máy tính
 Mọi dữ liệu đưa vào máy tính đều phải được mã hóa thành
số nhị phân
 Mã hóa theo các chuẩn qui ước
 Dữ liệu số:
 „ ố nguyên: mã hóa theo một số chuẩn
S
 Số thực: mã hóa bằng số dấu chấm động
 Dữ liệu ký tự: mã hóa theo bộ mã ký tự

5

1123781

Tài liệu liên quan


Xem thêm