Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng: Chương 6 - TS. Trần Văn Quang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 6 | FileSize: 1.20 M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng: Chương 6 - TS. Trần Văn Quang. Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng - Chương 6: Chọn giống ở cây sinh sản vô tính cung cấp cho người học các kiến thức: Di truyền quần thể cây sinh sản vô tính, phương pháp tạo giống cây sinh sản vô tính. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-nguyen-ly-va-phuong-phap-chon-giong-cay-trong-chuong-6-ts-tran-i2e9tq.html

Nội dung


1010680

Tài liệu liên quan


Xem thêm