of x

Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng: Chương 6 - TS. Trần Văn Quang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 6 | FileSize: 1.20 M | File type: PDF
4 lần xem

Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng: Chương 6 - TS. Trần Văn Quang. Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng - Chương 6: Chọn giống ở cây sinh sản vô tính cung cấp cho người học các kiến thức: Di truyền quần thể cây sinh sản vô tính, phương pháp tạo giống cây sinh sản vô tính. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-nguyen-ly-va-phuong-phap-chon-giong-cay-trong-chuong-6-ts-tran-i2e9tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng: Chương 6 - TS. Trần Văn QuangTài liệu Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng: Chương 6 - TS. Trần Văn Quang thuộc danh mục ,Nông - Lâm - Ngư,Nông nghiệp được giới thiệu bởi nong-nghiep đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục ,Nông - Lâm - Ngư,Nông nghiệp , có tổng cộng 6 trang , thuộc file PDF, cùng danh mục Nguyên lý chọn giống cây trồng, Phương pháp chọn giống cây trồng, Bài giảng Chọn giống cây trồng, Chọn giống ở cây sinh sản vô tính, Sinh sản vô tính, Di truyền quần thể : Bài giảng môn học Nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng - Chương 6: Chọn giống ở cây sinh sản vô tính cung cấp cho người học những kiến thức: Di truyền quần thể cây sinh sản vô tính, phương pháp tạo giống cây sinh sản vô tính, cho biết thêm Mời những bạn cùng tham khảo, thêm nữa
1010680

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm