of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán. Chương 8 - Kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, phân loại bê tông cốt thép dự ứng lực, đặc điểm cấu tạo, tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-8-ts-dao-sy--tfdbuq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng mang đến cho công tác giảng dạy.Xin mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán trong chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi thành viên kientrucxaydung đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 25 trang , thuộc file .PDF, cùng chủ đề còn có Bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông cốt thép, TCN 272–05, Bê tông cốt thép dự ứng lực, Mất mát ứng suất trước, Tính toán tiết diện bê tông cốt thép ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Chương 8 - Kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, bên cạnh đó Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, phân loại bê tông cốt thép dự ứng lực, đặc điểm cấu tạo, tính toán giao diện kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, nói thêm là Mời những bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung yếu tố, cho biết thêm CHƯƠNG 8, nói thêm là KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP, thêm nữa DỰ ỨNG LỰC, thêm nữa 1, nói thêm Khái iệ, ngoài ra 1 Khái niệm chung, bên cạnh đó h, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó Phân loại BTCT dự ứng lực, cho biết thêm 3, ngoài ra Đặc điểm cấu tạo, thêm nữa 4, nói thêm là Tính toán giao diện kết cấu BTCT dự, bên cạnh đó ứng lực, bên cạnh đó Trường Đại học Giao thông Vận tải, bên cạnh đó University of Transport and Communications 8, nói thêm 1, nói thêm KHÁI NIỆM CHUNG Xem tài liệu tham khảo! sydandao@utc,còn cho biết thêm edu, ngoài ra vn 2 8, nói thêm 2, tiếp theo là PHÂN LOẠI BTCT DỰ ỨNG LỰC Xem tài liệu tham khảo! sydandao@utc, cho biết thêm edu, ngoài ra vn 3 8, cho biết thêm 3, kế tiếp là ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Xem tài liệu tham khảo! sydandao@utc, bên cạnh đó edu, cho biết thêm vn 4 8, ngoài ra 4, kế tiếp là TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT DỰ ỨNG LỰC, thêm nữa 8, bên cạnh đó 4,còn cho biết thêm 1, ngoài ra Mất mát ứng suất trước (1/8) a) Tổng mất mát ứng suất trước, bên cạnh đó Tổng những mất mát us trước t
CHƯƠNG 8
.
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
DỰ ỨNG LỰC
1.Khái iệ
1 Khái niệm chung
h
2.Phân loại BTCT dự ứng lực
3.Đặc điểm cấu tạo
4.Tính toán thiết kế kết cấu BTCT dự
ứng lực
Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

8.1. KHÁI NIỆM CHUNG

Xem tài liệu tham khảo!

sydandao@utc.edu.vn

2

8.2. PHÂN LOẠI BTCT DỰ ỨNG LỰC

Xem tài liệu tham khảo!

sydandao@utc.edu.vn

3

8.3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO

Xem tài liệu tham khảo!

sydandao@utc.edu.vn

4

8.4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT DỰ ỨNG LỰC
8.4.1. Mất mát ứng suất trước

(1/8)

a) Tổng mất mát ứng suất trước
Tổng các mất mát us trước trong các cấu kiện BTCT dưl được xây dựng và tạo
g
g
yg
g
dưl trong một giai đoạn có thể lấy gần đúng như sau:
• Cho cấu kiện BTCT dưl kéo trước
fpT = fpES + fpSR + fpCR + fpR
• Cho cấu kiện BTCT dưl kéo sau

fpT = fpF + fpA + fpES + fpSR + fpCR + fpR
Trong đó:
fpT
= tổng các mất mát us trước;
p
= mất mát us trước do ma sát;
;
fpF
fpA
= mất mát us trước do thiết bị neo (tụt neo);
fpES = mất mát us trước co ngắn đàn hồi của btông;
fpSR = mất mát us trước do co ngót của bê tông;
fpCR = mất mát us trước do từ biến của bê tông;
fpR
= mất mát us trước do tự chùng (dão) của cốt thép dưl;
sydandao@utc.edu.vn
5

1101879

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm