of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán. Chương 5 - Tính toán thiết kế cấu kiện chịu cắt. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các yêu cầu chung khi thiết kế chống cắt, mô hình thiết kế mặt cắt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-5-ts-dao-sy--qfdbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến các bạn thư viện Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Thư viện Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán trong chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi user kientrucxaydung tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 21 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có Bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông cốt thép, TCN 272–05, Cấu kiện chịu cắt, Tính toán thiết kế cấu kiện chịu cắt, Mô hình thiết kế mặt cắt ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Chương 5 - Tính toán giao diện cấu kiện chịu cắt,còn cho biết thêm Nội dung chính trong chương này gồm có: Các đề nghị chung khi giao diện chống cắt, mô hình giao diện mặt cắt,còn cho biết thêm Mời những bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết, nói thêm CHƯƠNG 5, nói thêm TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN, ngoài ra KIỆ, nói thêm CHỊU CẮ, tiếp theo là CHỊU CẮT, nói thêm 1, kế tiếp là Các ê ầ h, thêm nữa 1 Cá đề nghị chung khi giao diện chống, thêm nữa hố, nói thêm là cắt, tiếp theo là 2, kế tiếp là Mô hình giao diện mặt cắt Trường Đại học Giao thông Vận tải, bên cạnh đó University of Transport and Communications 5, thêm nữa 1, ngoài ra CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT, nói thêm là 5, kế tiếp là 1, bên cạnh đó 1, bên cạnh đó Giới thiệu s s Điển hình về xếp đặt cốt thép trong dầm giản đơn, tiếp theo là Thiết kế chống cắt? Thiết kế cốt thép đai? s? db? Số nhánh? sydandao@utc, ngoài ra edu, tiếp theo là vn 2 5,còn cho biết thêm 1, bên cạnh đó CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT, cho biết thêm 5, thêm nữa 1,còn cho biết thêm 2, tiếp theo là Vùng đòi hỏi cốt thép đai (A 5, bên cạnh đó 8, nói thêm là 2, bên cạnh đó 4), cho biết thêm Trừ đối với bản, đế móng và cống, ct đai phải được đặt khi:, cho biết thêm Vu > 0,5(Vc + Vp), thêm nữa Trong đó:, bên cạnh đó Vu
CHƯƠNG 5.
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN
KIỆ
CHỊU CẮ
CHỊU CẮT
1.Các ê ầ h
1 Cá yêu cầu chung khi thiết kế chống
hố
cắt
2.Mô hình thiết kế mặt cắt

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

5.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT
5.1.1. Giới thiệu

s s

Điển hình về bố trí cốt thép trong dầm giản đơn
Thiết kế chống cắt? Thiết kế cốt thép đai? s? db? Số nhánh?

sydandao@utc.edu.vn

2

5.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT
5.1.2. Vùng đòi hỏi cốt thép đai (A 5.8.2.4)
Trừ đối với bản, đế móng và cống, ct đai phải được đặt khi:
Vu > 0,5(Vc + Vp)
Trong đó:
Vu = lực cắt tính toán td lên tiết diện xem xét;
Vc = sk cắt danh định của phần bê tông của tiết diện xem xét;

p
g

;
Vp = thanh phần dưl trong hướng của lực cắt;
 = hệ số sức kháng khi ck chịu cắt, tra bảng = 0,9.
sydandao@utc.edu.vn

3

5.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT
5.1.3. Yêu cầu về lượng cốt thép đai tối thiểu (A 5.8.2.5)
Tại hữ
T i những vị t í yêu cầu ct đ i như t ê diệ tí h ct đ i phải lớ h
ị trí ê ầ t đai h trên, diện tích t đai hải lớn hơn
lượng ct đai tối thiểu được quy định như sau:
Av >= Avmin = 0,083sqrt(f’c).bv.s/fy
Trong đó
T
đó:
Av = diện tích ct đai trong cự ly ct đai s = tổng diện tích các nhánh ct
đai trong một lớp ct đai;
bv
b = bề rộng tiết diệ chịu cắt ( b với td h

diện hị ắt (=
ới hcn; = b với td chữ T)
bw ới
hữ T);
s = cự ly hay khoảng cách giữa các ct đai;
fy = cđộ chảy của ct đai.
sydandao@utc.edu.vn

4

5.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT
5.1.4. Cự ly tối đa của cốt thép đai (A 5.8.2.7)
Cự ly ct đai không được vượt quá trị số sau:
Nếu Vu < 0 1f’c bv dv
0,1f c.bv.dv

thì s 1101876

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm