Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 5 - TS. Đào Sỹ Đán. Chương 5 - Tính toán thiết kế cấu kiện chịu cắt. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các yêu cầu chung khi thiết kế chống cắt, mô hình thiết kế mặt cắt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-5-ts-dao-sy--qfdbuq.html

Nội dung


CHƯƠNG 5.
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN
KIỆ
CHỊU CẮ
CHỊU CẮT
1.Các ê ầ h
1 Cá yêu cầu chung khi thiết kế chống
hố
cắt
2.Mô hình thiết kế mặt cắt

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

5.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT
5.1.1. Giới thiệu

s s

Điển hình về bố trí cốt thép trong dầm giản đơn
Thiết kế chống cắt? Thiết kế cốt thép đai? s? db? Số nhánh?

sydandao@utc.edu.vn

2

5.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT
5.1.2. Vùng đòi hỏi cốt thép đai (A 5.8.2.4)
Trừ đối với bản, đế móng và cống, ct đai phải được đặt khi:
Vu > 0,5(Vc + Vp)
Trong đó:
Vu = lực cắt tính toán td lên tiết diện xem xét;
Vc = sk cắt danh định của phần bê tông của tiết diện xem xét;

p
g

;
Vp = thanh phần dưl trong hướng của lực cắt;
 = hệ số sức kháng khi ck chịu cắt, tra bảng = 0,9.
sydandao@utc.edu.vn

3

5.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT
5.1.3. Yêu cầu về lượng cốt thép đai tối thiểu (A 5.8.2.5)
Tại hữ
T i những vị t í yêu cầu ct đ i như t ê diệ tí h ct đ i phải lớ h
ị trí ê ầ t đai h trên, diện tích t đai hải lớn hơn
lượng ct đai tối thiểu được quy định như sau:
Av >= Avmin = 0,083sqrt(f’c).bv.s/fy
Trong đó
T
đó:
Av = diện tích ct đai trong cự ly ct đai s = tổng diện tích các nhánh ct
đai trong một lớp ct đai;
bv
b = bề rộng tiết diệ chịu cắt ( b với td h

diện hị ắt (=
ới hcn; = b với td chữ T)
bw ới
hữ T);
s = cự ly hay khoảng cách giữa các ct đai;
fy = cđộ chảy của ct đai.
sydandao@utc.edu.vn

4

5.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ CHỐNG CẮT
5.1.4. Cự ly tối đa của cốt thép đai (A 5.8.2.7)
Cự ly ct đai không được vượt quá trị số sau:
Nếu Vu < 0 1f’c bv dv
0,1f c.bv.dv

thì s 1101876

Tài liệu liên quan


Xem thêm