of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 99 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán. Chương 4 - Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, các giả thiết cơ bản, các giới hạn cốt thép, tính toán tiết diện BTCT thường chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-4-ts-dao-sy--pfdbuq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới bạn đọc thư viện Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng đưa vào cho học tập.Xin mời các bạn đang tìm cùng xem ,Tài liệu Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán thuộc danh mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi thành viên kientrucxaydung tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 99 page , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có Bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông cốt thép, TCN 272–05, Cấu kiện chịu uốn, Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn, Thiết kế cấu kiện chịu uốn ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Chương 4 - Tính toán giao diện cấu kiện chịu uốn,còn cho biết thêm Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, những giả định căn bản, những giới hạn cốt thép, tính toán tiết diện BTCT thường chịu uốn, thêm nữa Mời những bạn cùng tham khảo, thêm nữa CHƯƠNG 4, cho biết thêm TÍNH TOÁN THIẾ KẾ, cho biết thêm TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN, bên cạnh đó KIỆ, bên cạnh đó CHỊU UỐ, bên cạnh đó CHỊU UỐN, thêm nữa 1, cho biết thêm Đặc điểm ấ tạo, cho biết thêm 1 Đặ điể cấu t, thêm nữa ặ, cho biết thêm ị ự ,,còn cho biết thêm g, bên cạnh đó 2, cho biết thêm Đặc điểm chịu lực, những giả định cơ bản, kế tiếp là 3,còn cho biết thêm Các giới hạn cốt thép, tiếp theo là 4, thêm nữa Tính toán tiết diện BTCT thường chịu, bên cạnh đó uốn Trường Đại học Giao thông Vận tải, thêm nữa University of Transport and Communications 4, nói thêm 1, thêm nữa ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, thêm nữa 4, nói thêm là 1, bên cạnh đó 1, bên cạnh đó Khái niệm về cấu kiện chịu uốn, nói thêm là  Cấ kiệ chịu uốn? là cấu kiệ chủ yếu chịu tá d, tiếp theo là Cấu kiện hị ố ?, tiếp theo là ấ kiện hủ ế hị tác dụng của tải t, bên cạnh đó ủ, tiếp theo là trọng, tiếp theo là có phương vuông góc với trục cấu kiện, bên cạnh đó P w P Ví dụ về cấu kiện chịu uốn, nói thêm là  Mặc dù ckcu có thể song song chịu thêm lực cắt, xoắn, n
CHƯƠNG 4.
TÍNH TOÁN THIẾ KẾ
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN
KIỆ
CHỊU UỐ
CHỊU UỐN
1.Đặc điểm ấ tạo
1 Đặ điể cấu t

ị ự ,
g
2.Đặc điểm chịu lực, các giả thiết cơ bản
3.Các giới hạn cốt thép
4.Tính toán tiết diện BTCT thường chịu
uốn

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

4.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
4.1.1. Khái niệm về cấu kiện chịu uốn
 Cấ kiệ chịu uốn? là cấu kiệ chủ yếu chịu tá d
Cấu kiện hị ố ?
ấ kiện hủ ế hị tác dụng của tải t

trọng
có phương vuông góc với trục cấu kiện.
P

w

P

Ví dụ về cấu kiện chịu uốn
 Mặc dù ckcu có thể đồng thời chịu thêm lực cắt, xoắn, nén hoặc

gkéo, nhưng theo kn thì các yêu cầu về tttk chịu uốn (mô men) thường
khống chế việc lựa chọn hình dạng và kích thước cấu kiện. Vì vậy, việc
g
ệ ự

ạ g

ậy, ệ
tttk cấu kiện chịu uốn thường bắt đầu từ việc tt, tk cấu kiện theo điều
kiện chịu uốn (mô men) sau đó kiểm tra lại theo các đk chịu lực cắt
men),
cắt,
xoắn, kéo, nén cũng như các đk về võng, bề rộng vết nứt, v.v.
 Ckcu là ck được sd rất phổ biến Hai loại pb nhất là bản và dầm
biến.
dầm.
sydandao@utc.edu.vn

2

4.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
4.1.2. Cấu tạo bản

(1/3)

 Cấ kiệ bả ? là một ck phẳng có chiều dà khá nhỏ so với chiều
Cấu kiện bản?
ột k hẳ
ó hiề dày
hỏ
ới hiề
dài và chiều rộng;
 Bản thường có chiều dày từ 100 – 400 mm. Với bmc, TC 05 quy
định t >= 175 mm và f’c >= 28 Mpa;
>
fc>
 Theo sơ đồ làm việc, bản được chia thành:
 Bản kê 2 cạnh;
 Bản kê 4 cạnh (khi L1/L2 > 2 thì ta có thể coi như bản kê 2 cạnh);
 Bản ngàm 2 cạnh;
 Bản ngàm 4 cạnh;
g
 Bản hẫng.
sydandao@utc.edu.vn

3

4.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
(2/3)
t

4.1.2. Cấu tạo bản

L1

Ví dụ về bản kê 4 cạnh.
Khi L1/L2 > 2 thì có thể coi
như bản kê 2 cạnh.

L2

sydandao@utc.edu.vn

4

4.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
4.1.2. Cấu tạo bản

(3/3)

 Cốt thé cho bả gồm: ct chịu l và cấu t
thép h bản ồ
t hị lực à ấ tạo
 Ct chịu lực thường đặt trong vùng chịu kéo do M gây ra (có thể cả
trong vùng chịu nén), số lượng do tt, đk thường chọn >= 10 mm.
 Ct cấu tạo thường đặt thẳng góc với ct chịu lực và gần tth hơn. Nó
thường được bố trí theo kinh nghiệm, đk 1101875

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm