of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 57 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán. Chương 2 - Vật liệu dùng trong kết cấu BTCT. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phân loại bê tông, các tính chất tức thời của bê tông, các tính chất dài hạn của bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-2-ts-dao-sy--nfdbuq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng giúp đỡ cho học tập.Trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán thuộc thể loại ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi user kientrucxaydung đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 57 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng thể loại còn có Bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông cốt thép, TCN 272–05, Phân loại bê tông, Phân loại bê tông, Tính chất tức thời của bê tông, Tính chất dài hạn của bê tông ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Chương 2 - Vật liệu sử dụng trong kết cấu BTCT, nói thêm Nội dung chính trong chương này gồm có: Phân loại bê tông, những thuộc tính ngay tức thì của bê tông, những thuộc tính dài hạn của bê tông,còn cho biết thêm Mời những bạn cùng tham khảo, cho biết thêm CHƯƠNG 2, bên cạnh đó VẬT LIỆU DÙNG TRONG KẾT CẤU, cho biết thêm LIỆ DÙNG, nói thêm là KẾ CẤ, nói thêm BTCT, ngoài ra 1, bên cạnh đó Bê tông, nói thêm 1 Bê tô, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó Cốt thép, nói thêm là p, cho biết thêm 3, ngoài ra Bê tông cốt thép Trường Đại học Giao thông Vận tải, ngoài ra University of Transport and Communications 2, nói thêm là 1, bên cạnh đó BÊ TÔNG, nói thêm là 2,còn cho biết thêm 1, bên cạnh đó 1, nói thêm là Phân loại bê tông (1/4) a) Phân loại theo tp của bê tông tươi (hỗn hợp bê tông),còn cho biết thêm ủ, cho biết thêm ỗ, tiếp theo là Bê tô là một l i đá nhân t, cho biết thêm tông, nói thêm ột loại, bên cạnh đó hâ tạo, đ, nói thêm là được t thà h từ những vl, bên cạnh đó tạo thành, kế tiếp là á l, bên cạnh đó p, bên cạnh đó g, kế tiếp là y, tiếp theo là ( ), bên cạnh đó ( ), nói thêm ( p),còn cho biết thêm tp, bao gồm đá dăm hay sỏi (cll), cát (cln), ckd (xmpl),, kế tiếp là nước và pg (nếu có), cho biết thêm Các vl trên sau khi nhào trộn với, tiếp theo là nhau sẽ đông cứng và có hình dạng theo khuôn đúc, nói thêm là Tùy theo tỷ lệ của những vl thành phần tron
CHƯƠNG 2.
VẬT LIỆU DÙNG TRONG KẾT CẤU
LIỆ DÙNG
KẾ CẤ
BTCT
1.Bê tông
1 Bê tô
2.Cốt thép
p
3.Bê tông cốt thép

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

2.1. BÊ TÔNG
2.1.1. Phân loại bê tông

(1/4)

a) Phân loại theo tp của bê tông tươi (hỗn hợp bê tông)


Bê tô là một l i đá nhân t
tông
ột loại
hâ tạo, đ
được t thà h từ các vl
tạo thành
á l
p
g
y
( )
( )
( p)
tp, bao gồm đá dăm hay sỏi (cll), cát (cln), ckd (xmpl),
nước và pg (nếu có). Các vl trên sau khi nhào trộn với
nhau sẽ đông cứng và có hình dạng theo khuôn đúc.
Tùy theo tỷ lệ của các vl thành phần trong hh bê tông,


tích chất của bt sau khi đông cứng (bt) sẽ thay đổi.
Theo 22 TCN 272-05, bt được phân loại như sau:
,
ợ p

sydandao@utc.edu.vn

2

2.1. BÊ TÔNG
2.1.1. Phân loại bê tông

(2/4)

Bảng C.5.4.2.1-1. Những đặc trưng của các l i hỗn h bê tô
Bả C 5 4 2 1 1 Nhữ đặ t
ủ á loại hỗ hợp tông
Lượng XM Tỉ N/XM
Loại bê tối thiểu lớn nhất
tông
kg/m3
kg/kg

Phạm vi chứa
khí

A
A (AE)
B
B (AE)
C
C (CE)
P
S

362
362
307
307
390
390
334
390

6,0  1,5
5,0 1,5
5015
7,0  1,5
Quy định riêng
Q y ị
Quy định riêng
g

Tỉ trọng
p
thấp

334

0,49
0,45
0,58
0 58
0,55
0,49
0,45
0,49
0.58

sydandao@utc.edu.vn

%

KT cốt liệu theo Cường độ chịu
AASHTO M43
nén 28 ngày
Kích thước lỗ
MPa
sàng vuông (mm)
25 đến 4,75
25 đến 4,75
50 đế 4 75
đến 4,75
50 đến 4,75
12,5 đến 4,75
12,5 đến 4,75
25 đến 4,75
,
25 đến 4,75

28
28
17
17
28
28
Quy định riêng
Q y ị
Quy định riêng
g

Như quy định trong hồ sơ hợp đồng
3

2.1. BÊ TÔNG
2.1.1. Phân loại bê tông

(3/4)

Việc sd các loại bt được quy định như sau:
BT loại A nhìn chung được sử dụng cho tất cả các cấu kiện trừ khi
một loại khác thích hợp hơn, đặc biệt đối với bê tông làm việc trong
môi trường nước mặn.
BT loại B được sử dụng các loại móng, cọc lớn và tường trọng lực.
BT loại C được sử dụng cho các chi tiết có bề dày dưới 100 mm như
lan can và các bản sàn đặt lưới thép.
Bê tông loại P được sử dụng khi cường độ được yêu cầu lớn hơn 28

MPa. Đối với bê tông dự ứng lực, phải chú ý rằng kích thước cốt liệu
không đ
khô được lớn h 20 mm.
lớ hơn
Bê tông loại S được dùng cho bê tông đổ dưới nước bịt đáy chống
thấm nước trong các khung vây
vây.
Bê tông loại “E” – bê tông chứa khí nên dùng cho những nơi bê tông
tiếp xúc với nước mặn hoặc các môi trường có hại khác
khác.
sydandao@utc.edu.vn

4

2.1. BÊ TÔNG
2.1.1. Phân loại bê tông

(4/4)

b) Theo dung trọng của bê tông (concrete density)
Theo dung trọng (tỷ trọng) của bê tông, bt được chia thành 2 loại:


Bê tông có dung trọng thông thường: gc = 2150 – 2500 kg/m3;Bê tông có dung trọng thấp: gc 1101873

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm