BÀI GIẢNG MÔN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 90 | FileSize: 1.14 M | File type: PDF
of x

BÀI GIẢNG MÔN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH. Phần lớn những doanh gia thành công ở các thị trường mới nổi cho rằng việc kiếm tiền cho doanh nghiệp là một hoạt động hoàn toàn về kinh tế, không liên quan gì đến đạo đức xã hội hay tôn giáo hay triết lý. Họ thường bào chữa cho các hành xử sai trái trong công việc quản trị hằng ngày bằng một lời phán, “ai cũng làm như thế cả”. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-dao-duc-kinh-doanh-go31tq.html

Nội dung


 1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI GIẢNG: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH GV: PHẠM ĐÌNH TỊNH CHƯƠNG TRÌNH • CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH. • CHƯƠNG 2: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH. • CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. • CHƯƠNG 4: ĐẠO ĐỨC LÃNH ĐẠO TRONG KINH DOANH. • CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG. • CHƯƠNG 6: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP. • CHƯƠNG 7: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG ĐA VĂN HOÁ. • CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1
 2. Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1 ĐẠO ĐỨC LÀ GÌ? • THEO NGHĨA HY LẠP - ETHIKO VÀ ETHOS: PHONG T ỤC HAY T ẬP QUÁN = CÁCH CƯ XỬ CỦA MỖI NGƯỜI. • THEO NGHĨA HÁN VIỆT - “ĐẠO” LÀ ĐƯỜNG ĐI, ĐƯỜNG SỐNG. - “ĐỨC” LÀ ĐỨC TÍNH, NHÂN ĐỨC, LUÂN LÝ. • THEO NGHĨA PHỔ QUÁT NHẤT - ĐẠO ĐỨC = LÀM NGƯỜI 2 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC • ĐẠO ĐỨC LÀ T ẬP HỢP CÁC NGUYÊN T ẮC, QUY T ẮC, CHUẨN MỰC XÃ HỘI NHẰM T Ự GIÁC ĐIỀU CHỈNH, ĐÁNH GIÁ HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI BẢN THÂN, XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN. • ĐẠO ĐỨC HỌC LÀ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VỀ BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA CÁI ĐÚNG – CÁI SAI, QUY T ẮC HAY CHUẨN MỰC CHI PHỐI HÀNH VI CỦA CÁC THÀNH VIÊN CÙNG MỘT NGHỀ NGHIỆP. T Ự ĐIỂN AMERICAN HERITAGE 3 1
 3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM KHÁC VỀ ĐẠO ĐỨC • ĐẠO ĐỨC LÀ CÁC NGUYÊN T ẮC LUÂN LÝ CƠ BẢN VÀ PHỔ BIẾN MÀ MỖI NGƯỜI PHẢI TUÂN THEO. • ĐẠO ĐỨC LÀ BIẾT PHÂN BIỆT ĐÚNG – SAI VÀ BIẾT LÀM ĐIỀU ĐÚNG. 4 CÁC ĐẶC Đ IỂM CỦ A Đ ẠO ĐỨC 1- HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI • PHẢN ÁNH HIỆN T ẠI VÀ HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA XÃ HỘI. • QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT VÀ CHẾ ĐỘ KINH T Ế XÃ HỘI. • LÀ NGUỒN GỐC QUAN ĐIỂM ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ. 2- PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI • SỰ TỰ ĐIỀU CHỈNH THEO CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC LÀ CÁC YÊU CẦU CHO HÀNH VI CỦA MỖI CÁ NHÂN, MÀ NẾU KHÔNG TUÂN THEO SẼ BỊ XÃ HỘI LÊN ÁN, LƯƠNG TÂM CẮN RỨT. 5 CÁC ĐẶC Đ IỂM CỦ A Đ ẠO ĐỨC 3- HỆ THỐNG GIÁ TRỊ, ĐÁNH GIÁ • HỆ THỐNG GIÁ TRỊ XÃ HỘI LÀM CHUẨN MỰC ĐÁNH GIÁ CÁC HÀNH VI, SINH HOẠT, PHÂN BIỆT “ĐÚNG SAI” TRONG QUAN HỆ CON NGƯỜI. • LÀ TOÀ ÁN LƯƠNG TÂM CÓ KHẢ NĂNG TỰ PHÊ PHÁN, ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN. 4- TỰ NGUYỆN, TỰ GIÁC ỨNG XỬ • ĐẠO ĐỨC CHỈ MANG TÍNH KHUYÊN GIẢI HAY CAN NGĂN, MANG TÍNH TỰ NGUYỆN RẤT CAO. • ĐẠO ĐỨC KHÔNG CHỈ BIỂU HIỆN TRONG CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI MÀ CÒN THỂ HIỆN BỞI SỰ TỰ ỨNG XỬ, GIÚP CON NGƯỜI TỰ RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH. 6 2
 4. VỀ B ẢN CH ẤT Đ ẠO ĐỨC CÓ TÍNH GIAI CẤP • TÍNH DÂN T ỘC • TÍNH LỊCH SỬ • TÍNH NHÂN LOẠI • 7 TÍNH GIAI C ẤP • CÁC T ẦNG LỚP KHÁC NHAU CÓ QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ NGUYÊN T ẮC, QUY T ẮC, CHUẨN MỰC ĐIỀU CHỈNH, ĐÁNH GIÁ HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI BẢN THÂN VÀ TRONG QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC, VỚI XÃ HỘI. Người ở trong túp lều tranh suy nghĩ khác người trong lâu đài? 8 TÍNH DÂN TỘC/ĐỊA PHƯƠNG • CÁC DÂN T ỘC, VÙNG, MIỀN CÓ SỰ KHÁC NHAU VỀ NGUYÊN T ẮC, CHUẨN MỰC Sự khác nhau giữa người miền Bắc và miền Nam? 9 3
 5. ĐẠO ĐỨC CÓ TÍNH LỊCH SỬ • CÁC NGUYÊN T ẮC,CHUẨN MỰC... THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN. Sự khác nhau giữa XH phong kiến và XH ngày nay? 10 ĐẠO ĐỨC CÓ TÍNH NHÂN LOẠI • LÀ THÀNH T Ố QUAN TRỌNG VÀ CƠ BẢN HÌNH THÀNH NÊN NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI. 19-9-2003 Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của LHQ ra đời. 11 SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ LU ẬT PHÁP ĐẠO ĐỨC LUẬT PHÁP TÍNH CƯỠNG CHẾ TỰ NGUYÊN BẮT BUỘC THỂ HIỆN VĂN BẢN KHÔNG CÓ PHẠM VI ĐIỀU RỘNG (BAO QUÁT HẸP (CHỈ ĐIỀU CHỈNH MỌI LĨNH VỰC CỦA CHỈNH HÀNH VI THẾ GIỚI TINH LIÊN QUAN CHẾ ĐỘ THẦN). XÃ HỘI, CHẾ ĐỘ NHÀ NƯỚC). CHỈ LÀM RÕ NHỮNG ĐẠO LÝ ĐÚNG ĐẮN MẪU SỐ CHUNG TỒN TẠI BÊN TRÊN NHỎ NHẤT CỦA LUẬT. CÁC HÀNH VI HỢP LẼ PHẢI. 12 4
 6. CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ B ẢN THIỆN VÀ ÁC • LƯƠNG TÂM • NGHĨA VỤ • NHÂN PHẨM • DANH DỰ • LÝ TƯỞNG (LẼ SỐNG) • 13 CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN THIỆN VÀ ÁC • “THIỆN” LÀ TƯ TƯỞNG, HÀNH VI, LỐI SỐNG PHÙ HỢP VỚI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI. • BIỂU HIỆN CỤ THỂ CỦA THIỆN LÀ TÔN TRỌNG LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ VÀ XÃ HỘI, PHÙ HỢP VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI, VỚI QUY LUẬT TỰ NHIÊN. LÀM ĐIỀU “THIỆN” LÀ ĐEM LẠI ĐIỀU TỐT LÀNH, GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC. HÀNH VI “THIỆN” ĐƯỢC GỌI LÀ CỬ CHỈ ĐẸP (FAIR PLAY) LÀM VUI LÒNG MỌI NGƯỜI. • ĐỘNG CƠ XẤU, KẾT QUẢ TỐT KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ THIỆN. • THEO KHỔNG TỬ: “NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN” => ĐỨC TRỊ (ĐỂ DƯỠNG THIỆN) 14 CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN THIỆN VÀ ÁC • “ÁC” LÀ TƯ TƯỞNG, HÀNH VI, LỐI SỐNG ĐỐI LẬP VỚI NHỮNG YÊU CẦU VỚI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI. • “ÁC” CHỈ NGAY TRONG Ý NGHĨ CŨNG LÀ ÁC. • ĐỘNG CƠ XẤU, KẾT QUẢ T ỐT LÀ CÁI ÁC. • THEO TUÂN TỬ: “NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN ÁC” => PHÁP TRỊ (ĐỂ CON NGƯỜI TRỞ NÊN THIỆN) 15 5
 7. CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN LƯƠNG TÂM • LƯƠNG TÂM LÀ CẢM GIÁC (Ý THỨC TRÁCH NHIỆM) ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA MÌNH TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI. Ý THỨC NGHĨ A VỤ ĐẠO ĐỨC LÀ NỀN T ẢNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH “LƯƠNG TÂM” CON NGƯỜI. LƯƠNG TÂM BIỂU HIỆN Ở HAI TRẠNG THÁI: - KHẲNG ĐỊNH (TÍCH CỰC): SỰ THANH THẢN CỦA TÂM HỒN. - PHỦ ĐỊNH (TIÊU CỰC): SỰ HỔ THẸN CỦA CHÍNH MÌNH. • VỚI KHẢ NĂNG “T Ự KIỂM SOÁT”, LƯƠNG TÂM CÓ TÁC ĐỘNG THÚC ĐẨY CON NG ƯỜI LÀM ĐIỀU THIỆN – TRÁNH ĐIỀU ÁC. • KHI LƯƠNG TÂM BỊ SUY THOÁI, CON NGƯỜI TRỞ THÀNH VÔ CẢM (VÔ LƯƠNG TÂM). 16 CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN NGHĨA VỤ • LÀ NHỮNG BỔN PHẬN, NHIỆM VỤ MÀ MỖI CÁ NHÂN, CHỦ THỂ PHẢI THỰC HIỆN ĐỐI VỚI XÃ HỘI. NGHĨA VỤ BẮT NGUỒN T Ừ NHU CẦU XÃ HỘI TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ NHẤT ĐỊNH. Nghiã vụ Công dân của chúng ta? 17 CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN NHÂN PH ẨM (PH ẨM GIÁ) • LÀ NHỮNG ĐỨC TÍNH MÀ XÃ HỘI ĐÒI HỎI Ở MỖI NGƯỜI PHẢI CÓ (BẤT KỂ LÀ AI). NHÂN PHẨM T ẠO NÊN GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC MỖI NGƯỜI VỚI T Ư CÁCH LÀ THÀNH VIÊN XÃ HỘI. Những đức tính mà xã hội đòi hỏi ở mỗi chúng ta là gì? 18 6
 8. NHÂN PH ẨM • NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT T ỐI THIỂU Ở MỖI CON NGƯỜI LÀ: - LÒNG THƯƠNG NGƯỜI. - CẦN CÙ LAO ĐỘNG. - TRUNG THỰC. - TỰ TRỌNG. - BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC. 19 NHÂN PH ẨM • NĂM PHẨM CHẤT CHỦ YẾU T ẠO NÊN PHẨM CHẤT CON NGƯỜI (THEO QUAN NIỆM Á ĐÔNG) “Tu thân, t ề gia, trị quốc, • Nhân; bình thiên hạ” (Khổng Tử ) • Nghiã; • Lễ; • Trí; Những đức tính mà xã hội đòi hỏi ở mỗi • Tín. chúng ta là gì? 20 NHÂN PH ẨM • CÁC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC T ẠO NÊN NHÂN PHẨM CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH: “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH; CHÍ CÔNG VÔ TƯ” - CẦN: SIÊNG NĂNG, CHĂM CHỈ. - KIỆM: TIẾT KIỆM, KHÔNG XA XỈ, LÃNG PHÍ. - LIÊM: KHÔNG THAM LAM. TRONG SẠCH. - CHÍNH: TRUNG THỰC, THẲNG THẮN, ĐỨNG ĐẮN. 21 7
 9. CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN DANH DỰ • LÀ NHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC MÀ MỖI NGƯỜI CẦN PHẢI CÓ ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI MỘT CƯƠNG VỊ, MỘT CHỨC DANH, MỘT VỊ TRÍ XÃ HỘI NHẤT ĐỊNH. “NGƯỜI QUÂN TỬ PHẢI CHÍNH DANH” Danh dự của - DANH DỰ CON NGƯỜI. một người trí - DANH DỰ GIA T ỘC. thức là gì? - DANH DỰ QUỐC GIA. 22 CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN LÝ TƯỞNG (LẼ SỐNG) • LÀ NHỮNG HOÀI BÃO, KHÁT VỌNG CỦA CON NGƯỜI VỀ VẬT CHẤT, TINH THẦN, VỀ THẾ GIỚI MÀ CHÚNG TA ĐANG SỐNG. LÀ ĐỘNG LỰC, MỤC TIÊU THÚC ĐẨY CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG. • “LÀM TRAI SỐNG Ở T RÊN ĐỜI PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG” Lý tưởng sống - TA LÀ AI? - TA SỐNG ĐỂ LÀM GI? của bạn là gì? - CHO AI? 23 CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN H ẠNH PHÚC • LÀ NHỮNG XÚC CẢM: VUI SƯỚNG, THANH THẢN, PHẤN CHẤN CỦA CON NGƯỜI KHI THOẢ MÃN CẢ VỀ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TRONG CUỘC SỐNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ VÀ XÃ HỘI NHẤT ĐỊNH. Những công dân hạnh phúc nhất thế giới là ai? 24 8
 10. CÁC CẶP PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC - XÃ HỘI ĐỐI LẬP + ĐỘ LƯỢNG – TÀN BẠO + KHOAN DUNG – CỐ CHẤP + CHÍNH TRỰC – THAM LAM + KHIÊM T ỐN – KIÊU NGẠO + DŨNG CẢM – HÈN NHÁT + TRUNG THỰC – XẢO TRÁ + TÍN – GIAN + THIỆN – ÁC ........ 25 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦ A Đ ẠO ĐỨC • THỜI KỲ CÔNG XÃ NGUYÊN THUỶ - ĐỜI SỐNG HOANG SƠ: SĂN BẮN, HÁI LƯỢM LÀ CHÍNH. - CHƯA CÓ GIA ĐÌNH => QUẦN HÔN. - SỞ HỮU CÔNG CỘNG. - LẤY TINH THẦN CỘNG ĐỒNG LÀM NỀN TẢNG. • KHOẢNG 4.000 NĂM B.C - XÃ HỘI ĐÃ CÓ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG. - CÓ 3 NGHỀ: CHĂN NUÔI, THỦ CÔNG & THƯƠNG MẠI. - ĐĐKD XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN CỦA XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN THEO TỪNG HÌNH THÁI KINH TẾ VÀ THAY ĐỔI THEO TỪNG VÙNG DÂN CƯ. 26 PHÁP TRỊ CỦ A PHƯƠNG TÂY • THỜI KỲ ĐẦU CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI, QUAN NIỆM ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY THỂ HIỆN SỰ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI: “SÁT NHÂN GIẢ T Ử” • THỜI KỲ SAU CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI GIÁO LÝ CỦA BA TÔN GIÁO CHÍNH. 27 9
 11. ĐỨC TRỊ CỦ A PHƯƠNG ĐÔNG • ĐẠO ĐỨC PHƯƠNG ĐÔNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO TÔN GIÁO NHƯ PHƯƠNG TÂY MÀ XUẤT PHÁT TỪ QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI QUA LĂNG KÍNH NHO GIÁO. • Ý NGHĨA CHÍNH LÀ: “NẾU MỌI NGƯỜI ĐỀU T ỐT THÌ KHÔNG CẦN CÓ LUẬT PHÁP” • ĐỘNG LỰC CHÍNH ĐỂ DUY TRÌ XÃ HỘI LÀ RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH VỚI BỐN CHỮ: TU, TỀ, TRỊ, BÌNH. • PHƯƠNG PHÁP TU THÂN CẦN HAI BIỆN PHÁP LÀ: LỄ VÀ NHẠC. 28 ĐỨC TRỊ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG LỄ • LỄ LÀ LỄ NGHI, PHÉP T ẮC TRONG SINH HOẠT ĐỜI THƯỜNG. MỤC ĐÍCH CỦA LỄ LÀ “THUẬN”. • VỀ MẶT CÁ NHÂN, LỄ NHẰM TIẾT CHẾ DỤC VỌNG CON NGƯỜI, NẾU KHÔNG ĐIỀU ĐÓ SẼ LÀ MẦM MỐNG CỦA RỐI LOẠN. • VỀ MẶT XÃ HỘI, LỄ LÀ NHỮNG NGHI THỨC T ẠO BẦU KHÍ LỄ NGHĨA, T Ự NÓ CÓ TÍNH GIÁO HOÁ CON NGƯỜI. 29 ĐỨC TRỊ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG NH ẠC • NHẠC CÓ Ý NGHĨA: NGƯỜI + THIÊN NHIÊN + SỰ VIỆC CÓ TÍNH HỖ T ƯƠNG => CON NGƯỜI CẦN RÈN LUYỆN CHO TÂM ĐƯỢC TRONG SÁNG. MỤC ĐÍCH CỦA NHẠC LÀ “HOÀ”. • THUYẾT ĐỨC TRỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP. TUY NHIÊN CHÍNH THUYẾT ĐỨC TRỊ T ẠO NÊN TÍNH NHÂN BẢN CỦA LUẬT PHÁP VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TRONG NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC Á ĐÔNG NGÀY NAY. 30 10
 12. CÁC CHUẨN MỰC Đ ẠO ĐỨC NGÀY NAY • CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA T ẬP THỂ. - LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG T ẠO. - CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC. - CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO. • CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN - TÍNH TRUNG THỰC. - TÍNH NGUYÊN T ẮC. - TÍNH KHIÊM T ỐN. - LÒNG DŨNG CẢM. 31 CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA T ẬP THỂ • TẬP THỂ LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG CÓ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CÓ MỤC ĐÍCH CHUNG NHẰM ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG TẬP THỂ, CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CHO XÃ HỘI. • TÍNH TẬP THỂ LÀ M ỘT THUỘC TÍNH CỦA LOÀI NGƯỜI. KHI THUỘC TÍNH NÀY TRỞ THÀNH NGUYÊN TẮC, TRIẾT LÝ SỐNG THÌ TRỞ THÀNH “CHỦ NGHĨA TẬP THỂ”. • CHỦ NGHIÃ TẬP THỂ LÀ SỰ THỐNG NHẤT VỀ Ý CHÍ VÀ HÀNH ĐỘNG, CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, QUAN TÂM CHĂM SÓC LẪN NHAU. “MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH”, PHÙ HỢP VỚI SỰ TIẾN BỘ XÃ HỘI, LÀ CƠ SỞ CỦA “CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO”. 32 CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA T ẬP THỂ • NHƯ VẬY, VỀ MẶT HÌNH THỨC, T ẬP THỂ RẤT ĐA DẠNG: - ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ. - CÁC T Ổ CHỨC XÃ HỘI, NGHỀ NGHIỆP. - CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ. - DOANH NGHIỆP. - CÂU LẠC BỘ..... • XÉT VỀ CHẤT, MỘT T ẬP THỂ CÓ THỂ ĐƯỢC COI: - MỘT T ẬP THỂ TIẾN BỘ. - MỘT T ẬP THỂ LẠC HẬU. - MỘT T ẬP THỂ PHẢN ĐỘNG. 33 11
 13. CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA T ẬP THỂ • MỘT T ẬP THỂ TIẾN BỘ PHẢI HỘI T Ụ ĐỦ 3 YẾU T Ố: - MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG ĐÚNG ĐẮN, PHÙ HỢP VỚI LỢI ÍCH VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI. - CÓ T Ổ CHỨC, THỐNG NHẤT VỀ Ý CHÍ VÀ HÀNH ĐỘNG, GIẢI QUYẾT HÀI HOÀ CÁC MỐI QUAN HỆ VỀ LỢI ÍCH. • - KHI CÓ MÂU THUẪN THÌ PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO NGUYÊN T ẮC ƯU TIÊN. + LỢI ÍCH XÃ HỘI. + LỢI ÍCH T ẬP THỂ. Xuất hiện vấn đề “Cái chung” + LỢI ÍCH CÁ NHÂN. và “Cái riêng”? 34 MỐI QUAN HỆ GIỮ A “CÁI CHUNG” VÀ “CÁI RIÊNG” • “CÁI RIÊNG – CÁ NHÂN” PHẢI PHÙ HỢP VỚI CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI. • “CÁI CHUNG – T ẬP THỂ” PHẢI ĐƯỢC XÂY DỰNG BẰNG NHỮNG “CÁI RIÊNG” CỤ THỂ. LÀ SỰ THỐNG NHẤT CỦA NHỮNG CÁ NHÂN, GIÚP CÁ NHÂN PHÁT TRIỂN. T ẬP THỂ KHÔNG PHỦ ĐỊNH CÁ NHÂN. Là mối quan hệ phát triển, biện chứng khách quan 35 CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO • LAO ĐỘNG LÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG T ẠO CỦA CON NGƯỜI, THÔNG QUA ĐÓ CẢI T ẠO XÃ HỘI, TỰ NHIÊN VÀ CHÍNH BẢN THÂN CON NGƯỜI MỘT CÁCH PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU, LỢI ÍCH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI VÀ CÁ NHÂN. LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG T ẠO TRỞ THÀNH CHUẨN MỰC XÃ HỘI ĐỂ ĐO LƯỜNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI. Những chuẩn mực đó được hiểu như thế nào? 36 12
 14. LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO • CÁC BIỂU HIỆN CỤ THỂ CỦA CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI VỀ LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG T ẠO: - YÊU QUÝ LAO ĐỘNG (TRÍ ÓC VÀ CHÂN TAY). - SIÊNG NĂNG, CÓ NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ CAO. - SÁNG T ẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM VÀ DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM. - TỰ GIÁC VÀ KỶ LUẬT. - TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ. 37 CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC • LÀ TÌNH CẢM SÂU SẮC CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI QUÊ HƯƠNG. LÀ NIỀM TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN T ỘC. ĐƯỢC BỒI ĐẮP, CỦNG CỐ QUA NHIỀU THẾ HỆ CỦA MỘT QUỐC GIA. • CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CẦN KẾT HỢP VỚI TINH THẦN QUỐC TẾ (NGUYÊN T ẮC CỦA ĐẠO ĐỨC NGÀY NAY), CẦN TRÁNH KHUYNH HƯỚNG “CHỦ NGHĨA DÂN T ỘC CỰC ĐOAN”. Những chuẩn mực đó được hiểu như thế nào? 38 CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NHÂN Đ ẠO • LÀ T ỔNG HỢP CÁC QUAN ĐIỂM NHẰM BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI. BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO LÀ: - LÒNG NHÂN ÁI. - TÔN TRỌNG VÀ THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI. - NHẰM GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI. - TỰ DO VÀ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ QUYỀN CON NGƯỜI. 39 13
 15. CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN TÍNH TRUNG THỰC • LÀ TÔN TRỌNG SỰ THẬT, LẼ PHẢI VÀ CHÂN LÝ TRONG CƯ XỬ; LÀ CƠ SỞ BẢO ĐẢM CHO CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI. • NGƯỜI TA CHỈ CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI NHAU KHI CÓ SỰ TIN CẬY MÀ TRONG KINH DOANH GỌI LÀ CHỮ TÍN. • LỜI NÓI CỦA DOANH NHÂN NHƯ “ĐINH ĐÓNG CỘT”. • NGƯỜI TA CÓ THỂ NÓI DỐI NẾU VÔ HẠI HOẶC ĐỂ AN ỦI NGƯỜI KHÁC. 40 CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN TÍNH NGUYÊN T ẮC • LÀ SỰ ĐỊNH HƯỚNG VÀO NHỮNG NGUYÊN T ẮC ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI LÀ “CHÂN, THIỆN, MỸ”. • GIỮ VỮNG NGUYÊN T ẮC KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ LOẠI TRỪ MỌI THOẢ HIỆP, YÊU CẦU THỰC TIỄN ĐÔI KHI ĐÒI HỎI PHẢI CÓ SỰ NHÂN NHƯỢNG NHẤT THỜI. 41 CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN TÍNH KHIÊM TỐN • BIẾT ĐẶT MÌNH ĐÚNG VỊ TRÍ TRONG T ẬP THỂ, KHÔNG ĐỀ CAO “CÁI TÔI”. • NGƯỜI KHIÊM T ỐN XEM THÀNH TÍCH CỦA MÌNH LÀ MỘT BỘ PHẬN TRONG THÀNH TÍCH CHUNG, BIẾT TÔN TRONG THÀNH TÍCH VÀ ƯU ĐIỂM NGƯỜI KHÁC. • KHIÊM T ỐN GIÚP TA TRÁNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỰC ĐOAN CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN LÀ TÍNH KIÊU NGẠO VÀ T Ự TI. 42 14
 16. CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN LÒNG DŨNG CẢM • LÀ DÁM ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THỬ THÁCH, HIỂM NGUY ĐỂ VƯƠN TỚI CÁI THIỆN; BẢO VỆ QUYỀN LỢI VÀ HẠNH PHÚC CỦA T ẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN. • DÁM NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI SAI CỦA BẢN THÂN VÀ ĐẤU TRANH VỚI SAI PHẠM XẢY RA CHUNG QUANH ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH MỌI NGƯỜI. • “DÁM NGHĨ – DÁM LÀM – DÁM CHỊU” 43 CẢM ƠN CÁC BẠN! 44 44 15
 17. Chương 2 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1 KINH DOANH • KHÁI NI ỆM • VẤN Đ Ề XÃ H ỘI C Ủ A HOẠT Đ ỌNG KINH DOANH 2 KHÁI NIỆM • KINH DOANH LÀ GÌ KINH DOANH LÀ TOÀN BỘ (HAY MỘT PH ẦN) QUÁ TRÌNH Đ ẦU T Ư TỪ SẢN XU ẤT, TIÊU THỤ ĐẾN CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG NH ẰM MỤC ĐÍCH SINH LỜI. LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 LÀ HOẠT Đ ỘNG KINH TẾ - XÃ H ỘI TH ƯỜNG NGÀY Những hoạt động cụ th ể nào được gọi là kinh doanh? 3 1
 18. CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH 1. SẢN XU ẤT KINH DOANH LÀ HOẠT ĐỘNG CỦ A CÁC DOANH NGHIỆP CH Ế • T ẠO CÁC SẢN PH ẨM CHO XÃ H ỘI, BÁN ĐƯỢ C TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐẠT MỘT MỨC LỜI NH ẤT ĐỊNH. 2. THƯƠNG M ẠI GỐC Ở CH Ữ “MÃI M ẠI”, MUA Ở CH Ỗ NHIỀU, BÁN • Ở CHỖ ÍT; MUA Ở CH Ỗ R Ẻ, BÁN Ở CH Ỗ ĐẮT. THƯƠNG M ẠI KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ HÀNH • VI MUA BÁN HÀNG HÓA, MÀ CÒN LÀ CÁC DỊCH VỤ MUA BÁN NHƯ: MÔI GIỚI, Đ ẠI LÝ…. VÀ XÚC TIẾN THƯƠ NG M ẠI. 4 CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH 3. DỊCH VỤ • LÀ CÁC HO ẠT Đ ỘNG Đ ÁP ỨNG NHU C ẦU CON NGƯỜI MỘT CÁCH HỢ P PHÁP Đ Ể HƯỞNG THÙ LAO. • NGÀY NAY, TỶ LỆ DỊ CH VỤ ĐÓNG GÓP VÀO GDP CỦ A CÁC QU ỐC GIA PHÁT TRI ỂN R ẤT CAO. 4. Đ ẦU T Ư • PH ẢI GÓP VỐN C Ụ THỂ Đ Ể LÀM ĂN CHÍNH Đ ÁNG THÌ MỚI GỌI LÀ Đ ẦU TƯ. • CÓ ĐẦU TƯ TRONG N ƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI: ĐẦU TƯ TR ỰC TIẾP (FDI) VÀ Đ ẦU TƯ GIÁN TIẾP (FII). 5 VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH • HOẠT Đ ỘNG KINH DOANH ẢNH HƯỞNG TRỰC TI ẾP TỚI QUYỀN LỢI CÔNG DÂN VÀ AN SINH XÃ H ỘI. Đ ẶC BI ỆT TRONG N ỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG LÀM N ẢY SINH RA NHIỀU V ẤN Đ Ề XÃ H ỘI C ẦN PH ẢI ĐƯỢC GI ẢI QUYẾT. - LỢI NHU ẬN. Những vấn đề - C ẠNH TRANH. này c ần được - MÔI TRƯỜNG. hiểu như th ế nào? 6 2
 19. VẤN ĐỀ XÃ HỘI 1- LỢI NHUẬN LỢI NHUẬN NGÀY NAY PHẢI HIỂ U LÀ “HAI BÊN CÙNG CÓ LỢI”, LỢI ÍCH CÁ NHÂN PHẢI ĐẶT TRONG NHIỆM VỤ XÃ HỘI. 2- CẠNH TRANH CẠNH TRANH LUÔN PHẢI ĐẶT TRONG L ỢI ÍCH XÃ HỘI ĐỂ KHÔNG LÀM THIỆT HẠI QUYỀN L ỢI NG ƯỜI TIÊU DÙNG, MÀ PHẢI TẠO RA NHIỀ U S ẢN PHẨM TỐT HƠN. 3- MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT NGÀY NAY S ẢN SINH V ẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, CẠN KIỆT TÀI NGUYÊN VÀ M ẤT CÂN BẰNG SINH THÁI. 7 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH • KHÁI NI ỆM • LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦ A Đ ẠO ĐỨC KINH DOANH • SỰ C ẦN THI ẾT CỦ A Đ ẠO ĐỨC KINH DOANH 8 KHÁI NIỆM • ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÀ GÌ? ĐĐKD là mộ t tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực để điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi củ a chủ thể kinh doanh. 9 3
 20. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở PHƯƠNG ĐÔNG, THEO QUAN ĐIỂM NHO GIÁO THÌ HOẠT • ĐỘNG KINH DOANH KHÔNG ĐƯỢC XEM TRỌNG DO T Ư TƯỞNG TRỌNG NÔNG. «Đồ con “PHƯỜNG BUÔN BÁN • buôn!» là LÀ NHỮNG KẺ TIỂU một câu NHÂN,TI TIỆN” chửi rất • “HÀNH VI “BUÔN nặng nề ở BÁN” BỊ COI RẺ, BỊ miền bắc ĐÁNH ĐỒNG VỚI CÁC VN cách HÀNH VI “LỪ A Đ ẢO” đây 30 năm! 10 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH • Ở PHƯƠNG TÂY, ĐĐKD XU ẤT PHÁT TỪ TÍN ĐI ỀU TÔN GIÁO: - LU ẬT TIÊN TRI (MOSE LAW) – DO THÁI GIÁO + TỚI MÙA THU HOẠCH KHÔNG NÊN G ẶT HẾT. + NGÀY SABBATH CHỦ VÀ THỢ ĐƯỢC NGHỈ. + SAU 50 N ĂM MỌI MÓN NỢ ĐƯỢC HUỶ BỎ. - GIÁO H ỘI CÔNG GIÁO Đ Ề RA TIÊU CHU ẨN + TIỀN NÀO CỦ A N ẤY. + KHÔNG TR Ả LƯƠNG CHO TH Ợ DƯỚI MỨC CÓ THỂ SỐNG Đ ƯỢC. - LU ẬT H ỒI GIÁO NG ĂN C ẢN VI ỆC CHO VAY LÃI. 11 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ĐĐKD • ĐẠO ĐỨC KINH DOANH THỜI C ẬN Đ ẠI NHIỀU TIÊU CHU ẨN ĐĐ KD Đ Ã ĐƯỢC LU ẬT HOÁ: - LU ẬT CHỐNG Đ ỘC QUYỀN (SHERMAN – ACT OF AMERICA 1896). - LU ẬT TIÊU CHU ẨN CH ẤT L ƯỢNG. - LU ẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG. 12 4
669326

Tài liệu liên quan


Xem thêm