Bài giảng Marketing quốc tế - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing quốc tế - ĐH Thương Mại. Nội dung chính của Bài giảng Marketing quốc tế được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần, môi trường marketing quốc tế, nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế, đánh giá thời cơ marketing quốc tế, chiến lược marketing quốc tế, quản trị MKT định giá trên thị trường quốc tế, quản trị MKT phân phối trên thị trường quốc tế,.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-quoc-te-dh-thuong-mai-afqbuq.html

Nội dung


H

D
U

M

_T

TM
International Marketing

1

Tài liệu tham khảo

GS.TS. Nguyễn Bách Khoa (2006), Giáo
Marketing thương mại quốc tế, NXB Thống Kê.

H

[1]

D

Bắt buộc.

trình

TM

_T

[2] Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, John L. Graham
(2015), Marketing quốc tế (tài liệu dịch), 16th Edition,
NXB Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

M

[3] Keegan & Green M. (1997), Principal of Global
Marketing, Prentice-Hall

U

[4] GS.TS. Trần Minh Đạo & PGS.TS. Vũ Trí Dũng (2012),
Giáo trình Marketing quốc tế, NXB Đại học Kinh tế
Quốc dân
International Marketing

2

Tài liệu tham khảo

H

D

Khuyến khích.

[6]

TM

[5] Chales W.L. Hill (2014), Kinh doanh quốc tế hiện đại
(tài liệu dịch), NXB Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

_T

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing
management, 14th Edition, Prentice-Hall, N.Jersey

[8] Journal of Business Research

U

M

[7] PGS.TS. Nguyễn Bách Khoa, ThS Phan Thị Thu Hoài,
CNKT. Vũ Thành Tự Anh (1997), Tình huống và thực
hành Marketing kinh doanh

International Marketing

3

Kết cấu chương trình
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
học phần

2

Môi trường marketing quốc tế

3

Nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế

4

Đánh giá thời cơ marketing quốc tế

5

Chiến lược marketing quốc tế

H

D

1

U

M

_T

TM

International Marketing

4

Kết cấu chương trình
Quản trị MKT sản phẩm trên thị trường quốc tế

7

Quản trị MKT định giá trên thị trường quốc tế

8

Quản trị MKT phân phối trên thị trường quốc tế

9

Quản trị MKT xúc tiến trên thị trường quốc tế

H

M

_T

TM

Tổ chức và KHH hoạt động MKT trên
thị trường quốc tế

U

10

D

6

International Marketing

5

1118708

Tài liệu liên quan


Xem thêm