Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1. Bài giảng Marketing quốc tế Chương 1 Tổng quan về marketing quốc tế gồm các nội dung chính như: Khái quát về Marketing Quốc tế, các vấn đề cốt lõi của Marketing Quốc tế, các triết lí thương mại Quốc tế vận dụng,.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-quoc-te-chuong-1-8jobuq.html

Nội dung


1116294

Tài liệu liên quan


Xem thêm