Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giá cả dịch vụ ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả, xây dựng chiến lược giá của ngân hàng.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-ngan-hang-bai-5-ths-nguyen-thuy-dung-hfubuq.html

Nội dung


NHẮC LẠI BÀI CŨ
Chiến lược sản phẩm dịch vụ ngân hàng
gồm có những nội dung nào?
XÁC ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ
THUỘC TÍNH CỦA SPDV
HOÀN THIỆN SPDV ĐANG CUNG ỨNG
PHÁT TRIỂN SPDV MỚI

BÀI 5:

CHIẾN LƯỢC GIÁ

NỘI DUNG BÀI HỌC
5.1

5.2

5.3

KHÁI NIỆM VỀ GIÁ CẢ
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN GIÁ CẢ
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
GIÁ CỦA NGÂN HÀNG

5.1 Khái niệm về giá cả DVNH
• Giá của SPDV ngân hàng là số tiền mà NH
hay KH phải trả để được quyền sử dụng 1

khoản tiền trong 1 khoảng thời gián nhất
định hoặc để sử dụng các dịch vụ do NH
cung cấp

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Trong thực tế, giá của SPDV ngân hàng
được biểu hiện dưới hình thức phổ biến nào?

1123899

Tài liệu liên quan


Xem thêm