Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Mục tiêu của bài 4 Chiến lược sản phẩm giúp các bạn hiểu được sản phẩm dịch vụ ngân hàng là gì, đặc điểm của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Biết được chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ ngân hàng và chiến lược sản phẩm dịch vụ ngân hàng.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-ngan-hang-bai-4-ths-nguyen-thuy-dung-gfubuq.html

Nội dung


NHẮC LẠI BÀI CŨ
Có những phương án chọn thị
trường mục tiêu nào?

Tập trung
vào 1 đoạn
thị trường

Chuyên
môn hóa
chọn lọc

Chuyên môn
hóa theo thị
trường

Chuyên môn
hóa theo sản
phẩm

Bao phủ
toàn thị
trường

BÀI 4:

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

NỘI DUNG BÀI HỌC
TỔNG QUAN SPDV NGÂN HÀNG

4.1

-

Khái niệm
Đặc điểm
Chu kỳ sống
Phân loại

CHIẾN LƯỢC SPDV NGÂN HÀNG

4.2

- Các mục tiêu
- Nội dung của chiến lược sản phẩm
- Nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược
SPDV của ngân hàng

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Hiểu được SPDV ngân hàng là gì, đặc
điểm của SPDV ngân hàng

Biết được chu kỳ sống của SPDV ngân
hàng và chiến lược SPDV ngân hàng

4.1 Tổng quan về SPDV ngân hàng
4.1.1 Khái niệm
- Là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công
dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu
cầu và mong muốn
nhất định của
khách hàng trên thị
trường tài chính

1123898

Tài liệu liên quan


Xem thêm