Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp nội dung chính như: Khái niệm, vai trò của Marketing ngân hàng, chức năng của Marketing ngân hàng, đặc điểm của Marketing ngân hàng, cơ cấu tổ chức bộ phận Marketing,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-ngan-hang-bai-1-ths-nguyen-thuy-dung-dfubuq.html

Nội dung


MARKETING
NGÂN HÀNG
GV: ThS. Nguyễn Thùy Dung
Khoa: KT - TC - NH

MÔ TẢ HỌC PHẦN
Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và
toàn diện về lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng
thực hành các hoạt động Marketing và cung ứng

dịch vụ tài chính của NHTM hiện đại
Cung cấp các khái niệm hiện đại về Marketing,
nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược
marketing hỗn hợp…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
• Thời lượng: 45 tiết
• Đánh gía học phần:
- Kiểm tra giữa kỳ
- Kiểm tra kết thúc môn học
- Điểm khuyến khích: Tìm hiểu thực
tiễn hoạt động marketing của NHTM,
Thảo luận nhóm, Phát biểu ý kiến.

• Tài liệu học tập:
Marketing ngân hàng – Đại học Hutech
• Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Marketing ngân hàng,

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền
Học viện ngân hàng - NXB Thống kê 2007
- Các tài liệu có liên quan trên mạng internet

- Website cá nhân
https://sites.google.com/site/nguyendungscorner/

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng
Bài 2: Thị trường và môi trường Marketing
ngân hàng
Bài 3: Đo lường và lựa chọn thị trường mục
tiêu cho ngân hàng
Bài 4: Chiến lược sản phẩm
Bài 5: Chiến lược giá
Bài 6: Chiến lược phân phối
Bài 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

1123895

Tài liệu liên quan


Xem thêm