Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Trần Mai Đông

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Trần Mai Đông. Nội dung của bài giảng trình bày về chiến lược phân phối, khái niệm phân phối, vai trò phân phối, kênh phân phối, chức năng hệ thống phân phối, các trung gian trong kênh phân phối, nhà bán lẻ, nhà bán buôn và đại lý, các hệ thống marketing, lựa chọn kênh phân phối, quản trị kênh phân phối và các vấn đề lưu thông hàng hóa.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-can-ban-chuong-8-tran-mai-dong-binbuq.html

Nội dung


1114929