Bài giảng Marketing B2B - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing B2B - ĐH Thương Mại. Bài giảng Marketing B2B gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về marketing B2B, hành vi mua khách hàng và phân đoạn thị trường B2B, quyết định sản phẩm trong marketing B2B, quyết định kênh marketing B2B, quyết định xúc tiến trong marketing B2B, quyết định định giá trong marketing B2B,.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-b2b-dh-thuong-mai-8eqbuq.html

Nội dung


H

D
U

M

_T

TM
B2B Marketing

1

Tài liệu tham khảo

H

D

Bắt buộc.

TM

[1] Hồ Thanh Lan biên soạn (2008); Marketing công
nghiệp; NXB Giao thông vận tải

_T

[2] F.Robert Dwyer & John F.Tanner (1999), Business
Marketing: Connecting Strategy, Relationship, and
Learning; Third Edition; MaGraw Hill

U

M

[3] Charles D. Schewe & Alexander Watson Hiam (2007);
MBA trong tầm tay - Chủ đề marketing (sách dịch);
NXB Trẻ

B2B Marketing

2

Tài liệu tham khảo

H

D

Khuyến khích.

TM

[4] Ph.Kotler & Kevin L. Keller, Marketing Management,
13th Edition

_T

[5] Perter Doyler (2009); Marketing dựa trên giá trị; NXB
Tổng hợp Tp HCM.

U

M

[6] http://www.marketingchienluoc.com

B2B Marketing

3

Kết cấu chương trình

D

Tổng quan về marketing B2B

2

Hành vi mua khách hàng và phân đoạn
thị trường B2B

H

1

_T

TM

U

M

3 Quyết định sản phẩm trong marketing B2B

B2B Marketing

4

Kết cấu chương trình

D

Quyết định kênh marketing B2B

5

Quyết định xúc tiến trong marketing B2B

6

Quyết định định giá trong marketing B2B

H

4

U

M

_T

TM

B2B Marketing

5

1118706