of x

Bài giảng Mạng và các công nghệ truy nhập

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 86 | FileSize: 4.75 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Mạng và các công nghệ truy nhập. Nội dung của bài giảng Mạng và các công nghệ truy nhập giới thiệu chung về mạng và các công nghệ truy nhập, kỹ thuật nền tảng trong công nghệ truy nhập, các công nghệ truy nhập và thiết kế mạng truy nhập.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mang-va-cac-cong-nghe-truy-nhap-aphbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện Bài giảng Mạng và các công nghệ truy nhập.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Công Nghệ Thông Tin,Quản trị mạng phục vụ cho mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng Mạng và các công nghệ truy nhập trong thể loại ,Công Nghệ Thông Tin,Quản trị mạng được giới thiệu bởi thành viên quantrimang đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Công Nghệ Thông Tin,Quản trị mạng , có tổng cộng 86 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có Bài giảng Mạng máy tính, Công nghệ truy nhập, Thiết kế mạng truy nhập, Mạng truy nhập, Kỹ thuật truy nhập ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Nội dung của bài giảng Mạng và những công nghệ truy vấn nhập giới thiệu chung về mạng và những công nghệ truy vấn nhập, công nghệ nền móng trong công nghệ truy vấn nhập, những công nghệ truy vấn nhập và giao diện mạng truy vấn nhập, thêm nữa 16 November 2010 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG MÔN HỌC: MẠNG VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP, bên cạnh đó Giảng viên:, nói thêm là • Dương Thị Thanh Tú, nói thêm • Bộ môn Mạng viễn thông – Khoa Viễn thông1,còn cho biết thêm 1 16 November 2010 MẠNG TRUY NHẬP Thời lượng: 75 t (4đvht),còn cho biết thêm • Lên lớp (lý thuyết): 55 tiết, nói thêm là • Bài tập: 4 • Thực hành: 4 • Tiểu luận môn học: 12 tiết, nói thêm là Yêu cầu kiến thức: Tổng quan về viễn thông, Ghép kênh tín hiệu, tiếp theo là số, Anten và truyền sóng, Truyền dẫn vô tuyến số, Kỹ thuật chuyển, cho biết thêm mạch, mạng viễn thông, cho biết thêm 2 16 November 2010 NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Giới thiệu chung, kế tiếp là Chương 2: Kỹ thuật nền móng trong công nghệ truy vấn nhập, nói thêm Chư
16 November 2010

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MÔN HỌC:

MẠNG VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP
Giảng viên:


Dương Thị Thanh Tú.Bộ môn Mạng viễn thông – Khoa Viễn thông1.

1

16 November 2010

MẠNG TRUY NHẬP

Thời lượng: 75 t (4đvht)


Lên lớp (lý thuyết): 55 tiết.Bài tập: 4Thực hành: 4Tiểu luận môn học: 12 tiết.

Yêu cầu kiến thức: Tổng quan về viễn thông, Ghép kênh tín hiệu
số, Anten và truyền sóng, Truyền dẫn vô tuyến số, Kỹ thuật chuyển
mạch, mạng viễn thông.
2

16 November 2010

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Giới thiệu chung.
Chương 2: Kỹ thuật nền tảng trong công nghệ truy nhập.
Chương 3: Các công nghệ truy nhập.
Chương 4: Thiết kế mạng truy nhập
Tiểu luận môn học.

3

16 November 2010

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Nội dụng tiểu luận:
Các công nghệ truy nhập.
Các kỹ thuật cơ sở của công nghệ truy nhập.
Thiết kế mạng truy nhập
Yêu cầu:
4 SV/ nhóm.
Nộp quyển, ghi đĩa CD và báo cáo TL.

4

16 November 2010

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Chuyên cần: 10%
Chuyê cầ
Kiểm tra
Kiể

: 20 %

Tiểu luận
Tiể luậ

: 10 %

Thi kết thúc học phần: 60%
kế thú họ phầ

5

16 November 2010

TÀI LIỆU THAM KHẢO (1)
1.

Ashwin Gumaste, Tony Antony, First Mile Access Networks and
Enabling Technologies, Cisco Press, 2004 .

2.

Paul France, Local Access Network Technologies, Institution of
Electrical Engineers , 2004 .

3.

Chinlon Lin, Broadband Optical Access Networks and Fiber-to-theHome Systems Technologies and Deployment Strategies, John Wiley &
Sons Ltd, 2006 .

4.

Shlomo Ovadia, Broadband Cable TV Access Networks: from
technologies to applications, Prentice Hall, 2001 .

5.

Halid Hrasnica Abdelfatteh Haidine Ralf Lehnert, Broadband Powerline
Communications Networks, John Wiley & Sons Ltd, 2004 .

6.

Philip Golden, Hervé Dedieu, Krista Jacobsen, Fundamentals of DSL
Technology, Taylor & Francis Group, 2006 .
6

16 November 2010

TÀI LIỆU THAM KHẢO (2)
7.

Nguyễn Việt Hùng, Dương Thị Thanh Tú, “Mạng truy nhập”,
Tài liệu giảng dậy, Học viện CNBCVT, 2008.

8.

Nguyễn Việt Hùng, “Công nghệ truy nhập trong mạng NGN”,
Tài liệu giảng dậy, Học viện CNBCVT, năm 2006.

9.

Dương Thị Thanh Tú, “Mạng và các công nghệ truy nhập”,
bài giảng, Học viện CNBCVT, 2010.

10.

Nguyễn Quý Sỹ, Nguyễn Việt Cường, “Kỹ thuật mạng và
cung cấp dịch vụ ADSL”, Tài liệu giảng dậy, Học viện
CNBCVT, tháng 4 năm 2003 .

7

16 November 2010

MÔN HỌC

CÁC CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP VÀ
MẠNG TRUY NHẬP
(Access Networks and Technologies )

8

16 November 2010

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG TRUY NHẬP

Khái niệm:
Theo quan điểm truyền thống.
Theo quan điểm của ITU-T.
Phân loại:
Dựa trên băng thông.
Dựa trên môi trường truyền dẫn.
Quá trình và xu hướng phát triển.
9

16 November 2010

KHÁI NIỆM - Mạng truy nhập theo quan điểm truyền thống (2)
Nhược điểm:
Hạn chế khả năng cung cấp các dịch vụ mới, đặc biệt là dịch vụ
băng rộng.
Chi phí đầu tư lớn, lãng phí thiết bị.
Bán kính phục vụ nhỏ.
Phương án khắc phục:
Dùng tổng đài phân tán RLC.
Dùng bộ cung cấp mạch vòng thuê bao số DLC.
Chuyển tiếp quang, vi ba.
Thay đổi đường kính cỡ cáp.

10

1107404

Sponsor Documents