Bài giảng Mạng và các công nghệ truy nhập

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 86 | FileSize: 4.75 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Mạng và các công nghệ truy nhập. Nội dung của bài giảng Mạng và các công nghệ truy nhập giới thiệu chung về mạng và các công nghệ truy nhập, kỹ thuật nền tảng trong công nghệ truy nhập, các công nghệ truy nhập và thiết kế mạng truy nhập.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mang-va-cac-cong-nghe-truy-nhap-aphbuq.html

Nội dung


16 November 2010

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MÔN HỌC:

MẠNG VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP
Giảng viên:


Dương Thị Thanh Tú.Bộ môn Mạng viễn thông – Khoa Viễn thông1.

1

16 November 2010

MẠNG TRUY NHẬP

Thời lượng: 75 t (4đvht)


Lên lớp (lý thuyết): 55 tiết.Bài tập: 4Thực hành: 4Tiểu luận môn học: 12 tiết.

Yêu cầu kiến thức: Tổng quan về viễn thông, Ghép kênh tín hiệu
số, Anten và truyền sóng, Truyền dẫn vô tuyến số, Kỹ thuật chuyển
mạch, mạng viễn thông.
2

16 November 2010

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Giới thiệu chung.
Chương 2: Kỹ thuật nền tảng trong công nghệ truy nhập.
Chương 3: Các công nghệ truy nhập.
Chương 4: Thiết kế mạng truy nhập
Tiểu luận môn học.

3

16 November 2010

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Nội dụng tiểu luận:
Các công nghệ truy nhập.
Các kỹ thuật cơ sở của công nghệ truy nhập.
Thiết kế mạng truy nhập
Yêu cầu:
4 SV/ nhóm.
Nộp quyển, ghi đĩa CD và báo cáo TL.

4

16 November 2010

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Chuyên cần: 10%
Chuyê cầ
Kiểm tra
Kiể

: 20 %

Tiểu luận
Tiể luậ

: 10 %

Thi kết thúc học phần: 60%
kế thú họ phầ

5

16 November 2010

TÀI LIỆU THAM KHẢO (1)
1.

Ashwin Gumaste, Tony Antony, First Mile Access Networks and
Enabling Technologies, Cisco Press, 2004 .

2.

Paul France, Local Access Network Technologies, Institution of
Electrical Engineers , 2004 .

3.

Chinlon Lin, Broadband Optical Access Networks and Fiber-to-theHome Systems Technologies and Deployment Strategies, John Wiley &
Sons Ltd, 2006 .

4.

Shlomo Ovadia, Broadband Cable TV Access Networks: from
technologies to applications, Prentice Hall, 2001 .

5.

Halid Hrasnica Abdelfatteh Haidine Ralf Lehnert, Broadband Powerline
Communications Networks, John Wiley & Sons Ltd, 2004 .

6.

Philip Golden, Hervé Dedieu, Krista Jacobsen, Fundamentals of DSL
Technology, Taylor & Francis Group, 2006 .
6

16 November 2010

TÀI LIỆU THAM KHẢO (2)
7.

Nguyễn Việt Hùng, Dương Thị Thanh Tú, “Mạng truy nhập”,
Tài liệu giảng dậy, Học viện CNBCVT, 2008.

8.

Nguyễn Việt Hùng, “Công nghệ truy nhập trong mạng NGN”,
Tài liệu giảng dậy, Học viện CNBCVT, năm 2006.

9.

Dương Thị Thanh Tú, “Mạng và các công nghệ truy nhập”,
bài giảng, Học viện CNBCVT, 2010.

10.

Nguyễn Quý Sỹ, Nguyễn Việt Cường, “Kỹ thuật mạng và
cung cấp dịch vụ ADSL”, Tài liệu giảng dậy, Học viện
CNBCVT, tháng 4 năm 2003 .

7

16 November 2010

MÔN HỌC

CÁC CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP VÀ
MẠNG TRUY NHẬP
(Access Networks and Technologies )

8

16 November 2010

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG TRUY NHẬP

Khái niệm:
Theo quan điểm truyền thống.
Theo quan điểm của ITU-T.
Phân loại:
Dựa trên băng thông.
Dựa trên môi trường truyền dẫn.
Quá trình và xu hướng phát triển.
9

16 November 2010

KHÁI NIỆM - Mạng truy nhập theo quan điểm truyền thống (2)
Nhược điểm:
Hạn chế khả năng cung cấp các dịch vụ mới, đặc biệt là dịch vụ
băng rộng.
Chi phí đầu tư lớn, lãng phí thiết bị.
Bán kính phục vụ nhỏ.
Phương án khắc phục:
Dùng tổng đài phân tán RLC.
Dùng bộ cung cấp mạch vòng thuê bao số DLC.
Chuyển tiếp quang, vi ba.
Thay đổi đường kính cỡ cáp.

10

1107404