of x

Bài giảng Mạng thế hệ mới

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 192 | FileSize: 8.13 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Mạng thế hệ mới. Nội dung bài giảng Mạng thế hệ mới của Nguyễn Tiến Ban trình bày tổng quan về mạng thế hệ mới, mạng NGN, mô hình mạng, kết nối mạng, kỹ thuật mạng, các phương pháp mã hóa, công nghệ VoIP, công nghệ MPLS.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mang-the-he-moi-9ohbuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện Bài giảng Mạng thế hệ mới.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Công Nghệ Thông Tin,Quản trị mạng phục vụ cho mình.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Mạng thế hệ mới trong chủ đề ,Công Nghệ Thông Tin,Quản trị mạng được chia sẽ bởi bạn quantrimang đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Công Nghệ Thông Tin,Quản trị mạng , có tổng cộng 192 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có Bài giảng Mạng máy tính, Mạng thế hệ mới, Mô hình mạng, Công nghệ VoIP, Công nghệ MPLS ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Nội dung bài giảng Mạng thế hệ mới của Nguyễn Tiến Ban biểu đạt tổng quan về mạng thế hệ mới, mạng NGN, mô hình mạng, kết nối mạng, công nghệ mạng, những phương pháp mã hóa, công nghệ VoIP, công nghệ MPLS,còn cho biết thêm Mạng thế hệ mới NguyÔn TiÕn Ban, thêm nữa bannt@ptit, kế tiếp là edu, kế tiếp là vn A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from www, cho biết thêm A-PDF, thêm nữa com to remove the watermark Häc viÖn c«ng nghÖ b−u chÝnh viÔn th«ng Néi dung PH N 1: T NG QUAN V M NG TH H M I PH N 2: CÔNG NGH VoIP PH N 3: CÔNG NGH MPLS 2 PH N 1: T NG QUAN V M NG NGN GI I THI U CHUNG V NGN M NG NGN THEO MÔ HÌNH CALL SERVER ĐI U KHI N K T N I TRONG M NG NGN 3 1, bên cạnh đó Gi i thi u chung v NGN Nh ng h n ch c a m ng hi n t i và nhu c u phát tri n NGN,còn cho biết thêm Nguyên t c t ch c m ng NGN Các công ngh n n t ng cho NGN, bên cạnh đó Các t ch c và hư ng phát tri n NGN, tiếp theo là S ti n hóa lên NGN và những v n đ c n quan tâm 4 1
Mạng thế hệ mới

NguyÔn TiÕn Ban
bannt@ptit.edu.vn

A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Häc viÖn c«ng nghÖ b−u chÝnh viÔn th«ng

Néi dung

PH N 1: T NG QUAN V M NG TH H M I

PH N 2: CÔNG NGH VoIP

PH N 3: CÔNG NGH MPLS

2

PH N 1: T NG QUAN V M NG NGN

GI I THI U CHUNG V NGN

M NG NGN THEO MÔ HÌNH CALL SERVER

ĐI U KHI N K T N I TRONG M NG NGN

3

1. Gi i thi u chung v NGN

Nh ng h n ch c a m ng hi n t i và nhu c u phát tri n NGN
Nguyên t c t ch c m ng NGN

Các công ngh n n t ng cho NGN
Các t ch c và hư ng phát tri n NGN
S ti n hóa lên NGN và các v n đ c n quan tâm

4

1.1. Nh ng h n ch c a m ng hi n t i và nhu c u phát tri n NGN

- C ng nh c trong vi c phân b băng thông;
- Khó khăn trong vi c t h p m ng;
- Khó khăn trong vi c cung c p d ch v m i;
- Đ u tư cho m ng PSTN l n;
- Gi i h n trong phát tri n m ng;
- Không đáp ng đư c s tăng trư ng nhanh c a
các d ch v d li u.
5

1107403

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm