Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 - Nguyễn Thị Hiên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 191 | FileSize: 8.59 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 - Nguyễn Thị Hiên. Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 do Nguyễn Thị Hiên biên soạn gồm 5 chương với các nội chính như sau: Tổng quát về hệ ĐK xung (tuyến tính), mô tả động học hệ xung tuyến tính, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển xung, các pp giải QTQĐ hệ điều khiển xung, hệ phi tuyến (liên tục). Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-dieu-khien-tu-dong-2-nguyen-thi-hien-njbbuq.html

Nội dung


Học viện Nông nghiệp Việt Nam

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2
Biên soạn: Nguyễn Thị Hiên
Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện
Email: hiencodien@gmail.com
* Tham khảo bài giảng của Nguyễn Văn Đạt; Huỳnh Thái Hoàng

Nội dung
Chương 1: Tổng quát về hệ ĐK xung (tuyến tính)
Chương 2: Mô tả động học hệ xung tuyến tính
Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống
điều khiển xung
Chương 4: Các pp giải QTQĐ hệ điều khiển xung
Chương 5: Hệ phi tuyến (liên tục)

2

Chương 1. Tổng quát về hệ ĐK xung
1.1 Khái niệm chung
1.2 Cơ sở toán học của hệ ĐK xung tuyến tính
1.3 Biến đổi Z và biến đổi Z ngược

3

1.1 Khái niệm chung
• Hệ ĐK xung: là hệ thống điều khiển trong đó có tín hiệu
tại một hoặc nhiều điểm là (các) chuỗi xung
Hệ ĐK liên tục là hệ thống ĐK trong đó tín hiệu tại tất cả
các điểm là liên tục theo thời gian
• Hệ thống số là HT với tín hiệu số (không liên tục, rời rạc)
• Thực tế ngày nay: hệ xung – số; hệ số

Tín hiệu liên tục

Tín hiệu không liên tục
(gián đoạn)

4

1.1 Khái niệm chung (tiếp)
• Hệ thống điều khiển dùng máy tính số
Máy tính số

A/D

D/A

Đối tượng ĐK

Cảm biến

+ “Máy tính số”: thiết bị tính toán dựa trên cơ sở kỹ thuật vi
xử lý (vi xử lý, vi điều khiển, máy tính PC, …)
+ Ưu điểm của hệ thống điều khiển số:
- Linh hoạt
- Dễ dàng áp dụng các thuật toán điều khiển phức tạp
- Có thể điều khiển đồng thời nhiều đối tượng

5

1099425

Tài liệu liên quan


Xem thêm