of x

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 - Nguyễn Thị Hiên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 191 | FileSize: 8.59 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 - Nguyễn Thị Hiên. Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 do Nguyễn Thị Hiên biên soạn gồm 5 chương với các nội chính như sau: Tổng quát về hệ ĐK xung (tuyến tính), mô tả động học hệ xung tuyến tính, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển xung, các pp giải QTQĐ hệ điều khiển xung, hệ phi tuyến (liên tục). Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-dieu-khien-tu-dong-2-nguyen-thi-hien-njbbuq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến các bạn thư viện Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 - Nguyễn Thị Hiên.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử đưa vào cho mình.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 - Nguyễn Thị Hiên trong chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử được chia sẽ bởi thành viên diendientu đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử , có tổng cộng 191 page , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có Cơ sở kỹ thuật điện, Lý thuyết điều khiển tự động 2, Động học hệ xung tuyến tính, Hệ phi tuyến,Phương trình sai phân ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2 do Nguyễn Thị Hiên soạn gồm 5 chương với những nội chính như sau: Tổng quát về hệ ĐK xung (tuyến tính), bộc lộ động học hệ xung tuyến tính, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển xung, những pp giải QTQĐ hệ điều khiển xung, hệ phi tuyến (liên tục), nói thêm Mời những bạn cùng tham khảo! Học viện Nông nghiệp Việt Nam LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2, nói thêm là Biên soạn: Nguyễn Thị Hiên, nói thêm Bộ môn Cơ sở công nghệ điện, ngoài ra Email: hiencodien@gmail, cho biết thêm com,còn cho biết thêm * Tham khảo bài giảng của Nguyễn Văn Đạt; Huỳnh Thái Hoàng Nội dung,còn cho biết thêm Chương 1: Tổng quát về hệ ĐK xung (tuyến tính), ngoài ra Chương 2: Mô tả động học hệ xung tuyến tính, cho biết thêm Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống, cho biết thêm điều khiển xung, bên cạnh đó Chương 4: Các pp giải QTQĐ hệ điều khiển xung, nói thêm là Chương 5: Hệ phi tuyến (liên tục) 2 Chương 1, nói thêm là Tổng quát về hệ ĐK xung, tiếp theo là 1, nói thêm 1 Khái niệm chung, bên cạnh đó 1, bên cạnh đó 2 Cơ sở toán học của hệ ĐK xung tuyến tính, nói thêm là 1, kế tiếp là 3 Biến đổi Z và biến đổi Z ngược 3 1, thêm nữa 1 Khái niệm chung
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 2
Biên soạn: Nguyễn Thị Hiên
Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện
Email: hiencodien@gmail.com
* Tham khảo bài giảng của Nguyễn Văn Đạt; Huỳnh Thái Hoàng

Nội dung
Chương 1: Tổng quát về hệ ĐK xung (tuyến tính)
Chương 2: Mô tả động học hệ xung tuyến tính
Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống
điều khiển xung
Chương 4: Các pp giải QTQĐ hệ điều khiển xung
Chương 5: Hệ phi tuyến (liên tục)

2

Chương 1. Tổng quát về hệ ĐK xung
1.1 Khái niệm chung
1.2 Cơ sở toán học của hệ ĐK xung tuyến tính
1.3 Biến đổi Z và biến đổi Z ngược

3

1.1 Khái niệm chung
• Hệ ĐK xung: là hệ thống điều khiển trong đó có tín hiệu
tại một hoặc nhiều điểm là (các) chuỗi xung
Hệ ĐK liên tục là hệ thống ĐK trong đó tín hiệu tại tất cả
các điểm là liên tục theo thời gian
• Hệ thống số là HT với tín hiệu số (không liên tục, rời rạc)
• Thực tế ngày nay: hệ xung – số; hệ số

Tín hiệu liên tục

Tín hiệu không liên tục
(gián đoạn)

4

1.1 Khái niệm chung (tiếp)
• Hệ thống điều khiển dùng máy tính số
Máy tính số

A/D

D/A

Đối tượng ĐK

Cảm biến

+ “Máy tính số”: thiết bị tính toán dựa trên cơ sở kỹ thuật vi
xử lý (vi xử lý, vi điều khiển, máy tính PC, …)
+ Ưu điểm của hệ thống điều khiển số:
- Linh hoạt
- Dễ dàng áp dụng các thuật toán điều khiển phức tạp
- Có thể điều khiển đồng thời nhiều đối tượng

5

1099425

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm