Bài giảng Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 28 | FileSize: 2.52 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921). Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-8-bai-15-cach-mang-thang-muoi-nga-nam-1917-va-cuoc-dau-tranh-b-i9d7tq.html

Nội dung


 1. Bài 15 :CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921)
 2. Tiết 26: BÀI 15 : CÁCH MẠNG NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917-1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 Thảo luận nhóm Nhóm 1 + 3: Sau cách mạng tháng Hai năm 1917 tình hình nước Nga có gì nổi bật ? Tình hình đó đặt ra yêu cầu gì cho cách mạng Nga? Nhóm 2 + 4 : Công cuộc chuẩn bị cho cách mạng tháng Mười được tiến hành như thế nào ?
 3. Tiết 26: BÀI 15 : CÁCH MẠNG NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917-1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 1.Tình hình nước Nga trước cách mạng 2.Cách mạng tháng Hai 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 Nhóm 1 + 3 :  Sau cách mmạngtháng Hai, 1917,c Nga Sau cách ạng tháng Hai nướ tình hình nước Nga tồn nổ xuất hiện 2 chính quyền có gì tại isong song : bật ? phủ lâm thời của tư sản và Chính Xô Viết đại biểu của giai cấp công nhân và binh lính .  Lật đổ chính phủ lâm thời ,và chuyển chính quyền về tay các xô viết.
 4. Tiết 26 :BÀI 15 : CÁCH MẠNG NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917-1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 1.Tình hình nước Nga trước cách mạng 2.Cách mạng tháng Hai 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 Lãnh tụ chính phủ lâm Các xô viết công nhân thời tư sản Kêrenxki và binh lính
 5. Tiết 26 :Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 Nhóm 2 + 4: Tối 3-4 (16-4) ,Lê- nin từ Thụy sĩ trở về Pê-tơ-rô- grát
 6. Tiết 26: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 1.Tình hình nước Nga trước cách mạng 2.Cách mạng tháng Hai 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 a. HOÀN CẢNH : Lê-nin chủ trương chuyển toàn bộ chính quyền về tay các xô viết bằng phương pháp hòa bình
 7. Tiết 26: Bài 15 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 Chính phủ tư sản tiếp tục chính sách Trong ổi chiến tranh đế quốc khát áp theo đu lúc nhân dân đang khao và đàn hòan chúng .chính phủ tư sản lâm quầ bình thì thời đứng đầu là Kê-ren-xki có thái Thái tầng thế các tầng lớp n đối mạnhra Các nhưcủa nào ? dân phả nhân dân độ độ lớp nhân sao ? mẽ chính sách của chính phủ tư sản lâm thời .  Khả năng đấu tranh hòa bình không còn nữa.
 8. Tiết 26: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
 9. Tiết 26: Bài 15 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 1.Tình hình nước Nga trước cách mạng 2.Cách mạng tháng Hai 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 Trước tình hình trên , dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn sê- vích Nga đứng đầu là Lê-nin đã làm gì ?
 10. Tiết 26 :Bài 15 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917  7-10-1917 , Lê-nin trở về Pê-tơ-rô-grát quyết định khởi nghĩa ngay ngày 24-10-1917.
 11. Tiết 26 : Bài 15 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917  Đêm 24-10-1917 , Lê-nin đến Điện Xmôn-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa
 12. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG PÊ-TƠ-RÔ-GRÁT Trung tâm lãnh Các lực lượng đạo cuộc khởi nghĩa phản cách mạng Cung điện Mùa đông–sào (Điện Xmôn-nưi) Các đơn vị quân Các đội vũ trang huyệt của Chính phủ lâm đội tham gia Cận vệ đỏ thời tư sản
 13. Tiết 26: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917  Đêm 24-10-1917 , Lê-nin đến Điện Xmôn- nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa . Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung Điện Mùa Đông ,nơi ẩn náu cuối cùng của chính phủ lâm thời tư sản .
 14. CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG NƠI ẨN NÁU CUỐI CÙNG CỦA CHÍNH PHỦ LÂM THỜI TƯ SẢN
 15. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG PÊ-TƠ-RÔ-GRÁT Trung tâm lãnh Các lực lượng đạo cuộc khởi nghĩa phản cách mạng Cung điện Mùa đông–sào (Điện Xmôn-nưi) Các đơn vị quân Các đội vũ trang huyệt của Chính phủ lâm đội tham gia Cận vệ đỏ thời tư sản
 16. Tiết 26: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917  Đêm 24-10-1917 , Lê-nin đến Điện Xmôn-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa . Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô- grát và bao vây Cung Điện Mùa Đông .  Đêm 25-10-1917 , Cung Điện Mùa Đông bị chiếm  Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn. Đầu 1918,cách mạng giành thắng lợi trên toàn quốc . Tính chất :Đây là cuộc cách mạng vô sản (XHCN) giành thắng lợi đầu tiên trên thế giới.
 17. Tiết 26 : Bài 15 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 4. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười - Đối với nước Nga: ? Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa như thế nào đối với Nga?  Thay đổi vận mệnh đất nước, số phận con người, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, thiết lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
 18. Tiết 26 : Bài 15 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 3. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 4. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười - Đối với nước Nga:  Thay đổi vận mệnh đất nước, số phận con người, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, thiết lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế  - Đối với thế giới: giớ . Làm thay đổi thế giiới và để lại nhiều ? Cách mạng tháng Mười có tác động như thế nào ối vhọc kinh nghiệm quí báu cho cuộc đấu đbài ới thế giới? tranh giải phóng dân tộc .Mở đầu một thời kì mới – thời kì lịch sử thế giới hiện đại.
916324

Tài liệu liên quan


Xem thêm